Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10

                                      ogłasza przetarg nieograniczony

(podstawa prawna: art.70’ Kodeksu cywilnego, postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późn. zm./ na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 tej ustawy)

                                                                          na

          UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA

                 ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

             Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

                             w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012

                                            

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego

    www. zwik.szczecin.pl

2. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Danuta Jankowska, tel. (091)

     44 – 26 – 219, fax  (091)  42 – 21 – 258.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.

4. Termin realizacji zamówienia:   01.01.2012 – 31.12.2012 r.

5. Opis warunków zamówienia: w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w Formularzu SIWZ 2.

6. Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków:

    Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie

    złożonych dokumentów.  Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy,

    zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: ocena – 100%.

9. Oferty należy składać w terminie do dnia  27.10.2011 r. do godz.  1100  w  siedzibie

    Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o. przy ul. M. Golisza 10, w pok. 124.

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.10.2011 r. o godz.  1115  w sali nr 324 przy

    ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.

10. Termin związania ofertą: 60 dni.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_C_-_Maszyny_budowlane.xls (XLS, 40KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-23 13:14:45 40KB 324 razy
2 Formularz_4_-_Zestawienie_szkodowosci-31.08.2011.xls (XLS, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-26 09:46:22 35.KB 266 razy
3 Zalacznik_A_-_Wykaz_lokalizacji.xls (XLS, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-23 13:14:17 43.KB 288 razy
4 Formularz_1b_-_Kalkulacja_skladki_-_komunikacja.xls (XLS, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-23 13:14:00 113KB 304 razy
5 Zalacznik_B_-_Maszyny_i_urzA_dzenia.xls (XLS, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-23 13:14:31 25.KB 290 razy
6 Zalacznik_D_-_Pojazdy.xls (XLS, 87KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-23 13:15:02 87KB 301 razy
7 SIWZ_ubezpieczenie_ZWIK_080911.doc (DOC, 339KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-23 13:13:41 339KB 354 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zapytania_do_przetargu_.doc (DOC, 112KB) 2011-10-17 12:06:57 112KB 568 razy
2 zapytania_do_przetargu_2.doc (DOC, 249KB) 2011-11-07 12:23:48 249KB 449 razy
3 Formularz_1a-Kalkulacja_skladki_-_calosci_majatku_.xls (XLS, 45KB) 2011-10-17 12:06:11 45KB 410 razy
4 Formularz_1b_-_Kalkulacja_skladki_-_komunikacja_.xls (XLS, 86.KB) 2011-10-17 12:06:23 86.KB 518 razy
5 Zalacznik_D_-_Pojazdy+zabezpieczenia.xls (XLS, 88.KB) 2011-11-07 12:23:59 88.KB 413 razy
6 Formularz_4_-_Zestawienie_szkodowosci-30.09.2011.xls (XLS, 35.KB) 2011-11-07 12:24:10 35.KB 381 razy
7 Formularz_1c_-_Kalkulacja_skladki-maszyny_budowlane_.xls (XLS, 41KB) 2011-10-17 12:06:33 41KB 928 razy
8 Zalacznik_B_-_Maszyny_i_urzadzenia.xls (XLS, 25.KB) 2011-09-30 12:11:29 25.KB 411 razy
9 Data_lustracji.doc (DOC, 20.KB) 2011-10-25 11:51:04 20.KB 391 razy
10 Formularz_1b_-_Kalkulacja_skA_adki_-_komunikacja.xls (XLS, 113KB) 2011-09-30 12:10:24 113KB 423 razy
11 SIWZ_ubezpieczenie_ZWIK_280911.doc (DOC, 339KB) 2011-09-30 12:11:08 339KB 570 razy
12 Zalacznik_D_-_Pojazdy_.xls (XLS, 88.KB) 2011-10-17 12:06:44 88.KB 535 razy
13 zmiana_daty.doc (DOC, 20KB) 2011-09-30 12:10:51 20KB 388 razy
Odwołania
1 Zmiana_daty_przetargu2.doc (DOC, 21.KB) 2011-11-09 12:38:50 21.KB 391 razy
Wynik postępowania
1 Zakonczenie_przetargu.doc (DOC, 22KB) 2011-12-29 08:15:37 22KB 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 23-09-2011 13:13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Jankowska 23-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 29-12-2011 08:15:37