Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 19.09.2022 Andrzej Dymitruk 2022-09-29 08:48:46 dodanie dokumentu
Dostawa zasilacza UPS true-online w rozdzielni głównej niskiego napięcia Oczyszczalni Ścieków POMORZANY Andrzej Łuczak 2022-09-27 13:17:28 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie - 21.09.2022 r. Andrzej Dymitruk 2022-09-27 08:33:39 dodanie dokumentu
Wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu w ul. Wielkopolskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Śląskiej (strona południowa) Andrzej Dymitruk 2022-09-23 08:30:46 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie - 20.09.2022 r. Andrzej Dymitruk 2022-09-23 08:14:37 dodanie dokumentu
Dostawa zasilacza UPS true-online w rozdzielni głównej niskiego napięcia Oczyszczalni Ścieków POMORZANY Andrzej Dymitruk 2022-09-21 09:03:00 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - 13.09.2022 r. Andrzej Dymitruk 2022-09-20 09:11:44 dodanie dokumentu
Wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu w ul. Wielkopolskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Śląskiej (strona południowa) Andrzej Dymitruk 2022-09-16 10:58:53 dodanie dokumentu
Remont kontenerów stacji zlewczej przy ul. Szlamowej 4b Andrzej Łuczak 2022-09-16 09:54:52 edycja dokumentu
Remont kontenerów stacji zlewczej przy ul. Szlamowej 4b Andrzej Dymitruk 2022-09-15 11:27:04 dodanie dokumentu
Budowa przyłącza agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rozdzielnicy głównej 0,4 kV w przepompowni ścieków przy ul. Zapadłej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2022-09-14 12:57:04 dodanie dokumentu
Wymiana studni kanalizacyjnych na odciekach z zagęszczaczy grawitacyjnych Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2022-09-12 14:26:13 dodanie dokumentu
Dostawa w formie leasingu dwóch samochodów specjalnych przeznaczonych do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej Andrzej Dymitruk 2022-09-09 13:53:40 edycja dokumentu
Doposażenie Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" w układ pomiarowy HACH oddzielny dla każdej komory biologicznej Andrzej Dymitruk 2022-09-09 13:23:12 dodanie dokumentu
Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania ośmiu przepompowni ścieków eksploatowanych w prawobrzeżnej części miasta Szczecin oraz włączenie do systemu zarządzania i monitorowania SCADA ZWiK Szczecin Andrzej Dymitruk 2022-09-08 14:14:16 edycja dokumentu
Dostawa pomp zatapialnych Andrzej Łuczak 2022-09-07 14:56:42 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 19.08.2022 r. Andrzej Dymitruk 2022-09-06 10:45:27 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 22.08.2022 Andrzej Dymitruk 2022-09-02 12:47:04 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - 30.08.2022 r. Andrzej Dymitruk 2022-09-02 12:30:08 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - 30.08.2022 r. Andrzej Dymitruk 2022-09-02 12:29:34 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Andrzej Dymitruk 2022-09-01 13:02:33 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Andrzej Dymitruk 2022-09-01 13:02:12 usunięcie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Andrzej Dymitruk 2022-09-01 12:25:25 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (zakładka menu) Andrzej Dymitruk 2022-09-01 12:23:47 dodanie pozycji menu
Ogłoszenie o sprzedaży drewna Andrzej Dymitruk 2022-09-01 10:15:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o sprzedaży drewna Andrzej Dymitruk 2022-09-01 10:15:46 dodanie dokumentu
Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania ośmiu przepompowni ścieków eksploatowanych w prawobrzeżnej części miasta Szczecin oraz włączenie do systemu zarządzania i monitorowania SCADA ZWiK Szczecin Andrzej Dymitruk 2022-08-30 13:35:52 dodanie dokumentu
Część I - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap IV Część II - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap V Andrzej Dymitruk 2022-08-25 10:42:00 edycja dokumentu
Wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu w ul. Wielkopolskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Śląskiej (strona południowa) Andrzej Łuczak 2022-08-19 14:44:37 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 02.08.2022 Andrzej Łuczak 2022-08-17 11:54:29 dodanie dokumentu
Część I - Budowa przepompowni ścieków w miejsce istniejącej wraz z przebudową infrastruktury technicznej przy ulicy Łukasińskiego 110a Część II - Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym przy ulicy Bieszczadzkiej w Szczecinie Andrzej Łuczak 2022-08-12 12:05:21 dodanie dokumentu
Część I - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap IV Część II - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap V Andrzej Łuczak 2022-08-11 14:43:43 edycja dokumentu
Część I - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap IV Część II - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap V Andrzej Łuczak 2022-08-11 14:43:22 edycja dokumentu
Część I - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap IV Część II - Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap V Andrzej Łuczak 2022-08-11 14:42:23 dodanie dokumentu
Dostawa w formie leasingu dwóch samochodów specjalnych przeznaczonych do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej Andrzej Łuczak 2022-08-10 14:55:57 edycja dokumentu
Dostawa w formie leasingu dwóch samochodów specjalnych przeznaczonych do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej Andrzej Łuczak 2022-08-10 14:54:43 edycja dokumentu
Dostawa w formie leasingu dwóch samochodów specjalnych przeznaczonych do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej Andrzej Łuczak 2022-08-10 14:53:45 dodanie dokumentu
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz usuwania awarii wodociągowo - kanalizacyjnych w Szczecinie w latach 2023-2024 w podziale na pakiety: 10 pakietów Andrzej Łuczak 2022-08-05 13:33:52 edycja dokumentu
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz usuwania awarii wodociągowo - kanalizacyjnych w Szczecinie w latach 2023-2024 w podziale na pakiety: 10 pakietów Andrzej Łuczak 2022-08-05 13:33:14 dodanie dokumentu
Wykonanie naprawy urządzeń MEVA oraz Va Technik zainstalowanych w OŚK Pomorzany i OŚK Zdroje Andrzej Dymitruk 2022-08-04 13:45:54 dodanie dokumentu