Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2008-12-19 09:38:51
Sukcesywna dostawa tarcz diamentowych, korundowych i ściernic 2008-12-19 07:42:55
Projekt budowlano -wykonawczy na budowę i wymianę sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie 2008-12-17 07:31:07
Sukcesywna dostawa nawiertek 2008-12-15 13:16:50
Sukcesywna dostawa kwasu chlorowodorowego i chloranu (III) sodu 2008-12-02 08:33:47
Dostawa sprzętu laboratoryjnego 2008-12-02 08:32:39
Rozbudowa usług terminalowych oraz rozbudowa sprzętu komputerowego 2008-11-12 08:54:43
Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca rozbudowę bazy serwerowej, macierzy dyskowej, klastra Tru64 UNIX i bazy danych ORACLE 2008-11-12 08:53:34
Aktualizacja dokumentacji Polityka Bezpieczeństwa Informacji i jej wdrożenie w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2008-11-12 08:49:50
Projekt remontu budynku laboratorium centralnego - pracownia mikrobiologiczna w laboratorium akredytowanym 2008-11-05 12:44:20
Sukcesywna dostawa wyrobów śrubowych ocynkowanych 2008-11-04 14:26:35
Sukcesywna dostawa kwasu chlorowodorowego i chloranu (III) sodu 2008-11-03 09:57:22
Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2008-10-27 10:12:38
Dostawa urządzenia do frankowania korespondencji (frankownicy) z automatycznym podajnikiem, wagi pocztowej i zestawu składająco - kopertującego 2008-10-23 14:31:33
Dostawa softstarterów do dmuchaw z silnikami o mocy 125kW oraz panelu operatorskiego 2008-10-17 13:44:54
Projekt budowlano-wykonawczy na budowę i wymianę sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie 2008-10-17 08:08:12
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2008 i 2009 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 2008-10-16 11:57:48
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych 2008-10-14 14:33:31
SUKCESYWNE DOSTAWY CHLORU CIEKŁEGO W BECZKACH DLA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MIEDWIE 2008-10-02 13:40:39
SUKCESYWNA DOSTAWA KOKSU, MIAŁU WĘGLOWEGO ORAZ WĘGLA DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE 2008-10-01 12:19:53
SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW 2008-09-25 08:28:12
Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2008-09-09 08:38:35
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2008 i 2009 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 2008-09-05 08:06:22
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych 2008-08-14 13:57:44
Przebudowa - adaptacja budynku byłej chlorowni (magazynu chloru) ZPW Pomorzany na magazyn gazów technicznych 2008-08-07 12:44:37
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych 2008-07-31 08:48:27
Sukcesywna dostawa rur kielichowych i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2008-07-18 12:18:18
Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów i ciągłym procesem recyrkulacji wody 2008-07-16 12:16:49
Przebudowa - adaptacja budynku byłej chlorowni (magazynu chloru) ZPW Pomorzany na magazyn gazów technicznych 2008-07-15 10:06:41
Przebudowa układu zasilania w wodę osiedli Wielgowo i Sławociesze w Szczecinie - zadanie II 2008-07-14 12:18:17
Sukcesywna dostawa części zamiennych do maszyn budowlanych następujących typów: przecinarek spalinowych PARTNER K - 600, K - 650, K - 700, K - 950, K - 1200, K - 1250A oraz młotów spalinowych COBRA MK 1 2008-07-11 10:17:36
Sukcesywna dostawa farb i materiałów wykończeniowych budowlanych 2008-07-07 12:44:46
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu siarczanu żelazowego do oczyszczania ścieków 2008-07-07 08:52:26
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu 2008-07-01 12:32:13
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2008 i 2009 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 2008-06-26 10:54:42
Sukcesywny odbiór piasku i osadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej 2008-06-26 07:11:47
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu dla ZPW Miedwie 2008-06-23 07:54:20
Remont dachów budynków hali pomp i aeracji Zakładu Produkcji Wody Pilchowo 2008-06-20 13:28:35
Sukcesywna dostawa kruszyw-piasku płukanego, piasku zasypowego, żwiru, tłucznia i mieszanki kruszonej 2008-06-16 14:53:07
Remont kładek stalowych na rurociągach wodociągowych w ul. Budziszyńskiej i 9-go Maja w Szczecinie 2008-06-05 09:59:48
Zakup płyt wiórowych laminowanych o grubościach # 18 mm i # 25 mm oraz płyty MDF / HDF laminowanej o grubości # 3 mm 2008-06-03 07:29:21
Dostawa wodnego roztworu chloranu (I) sodu - podchloryn sodu 2008-05-28 14:37:52
Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2008-05-28 11:39:18
Sukcesywna dostawa części zamiennych do maszyn budowlanych następujących typów : przecinarek spalinowych Partner K-600, K-650, K-700, K-950, K1200, K-1250A oraz Młotów spalinowych Cobra MK-1 2008-05-19 09:07:34
Wymiana wodociągu w ul. Modrej w Szczecinie ? ETAP I 2008-05-15 09:25:03
Sukcesywna dostawa nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych oraz złączy kołnierzowych przeznaczonych do rur PE z zabezpieczeniem przed wysunięciem 2008-05-12 10:32:13
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 1,5l - 0,5l 2008-05-09 10:32:46
Przetarg nieograniczony na Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/016-21 pn. „Renowacja sieci wodociągowej”. 2008-05-05 12:49:01
Sukcesywna dostawa olejów, smarów oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych 2008-04-29 14:25:38
Wywóz odpadów komunalnych stałych 2008-04-28 14:58:46
Termorenowacja elewacji budynku Rejonu III WSW wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wspólnej 43a w Szczecinie 2008-04-14 14:21:34
Termorenowacja elewacji budynku Rejonu II WSW położonego przy ul. Powstańców Wlkp. 60 w Szczecinie 2008-04-14 14:19:23
Sukcesywna dostawa obuwia ochronnego, bezpiecznego i zawodowego dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2008-04-04 12:19:35
Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2008-04-01 14:01:24
Sukcesywna dostawa elementów automatyki, źródeł światła oraz przewodów i kabli energetycznych 2008-03-20 13:08:15
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów silnikowych 2008-03-13 11:09:48
Sukcesywny odbiór skratek z oczyszczalni komunalnych i sieci kanalizacyjnej 2008-03-04 08:37:08
Sukcesywna dostawa zaprawy cementowej szybkowiążącej 2008-03-03 13:47:41
Sukcesywny odbiór osadu ściekowego (grupa katalogowa 19 08 05) z oczyszczalni ścieków Zdroje do zagospodarowania lub unieszkodliwienia 2008-02-29 13:50:21
Przetarg nieograniczony na Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/016-23 pn. „Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Wody Uzdatniania Wody Miedwie”, Numer referencyjny zamówienia: 2000/PL/16/P/PE/16-23 2008-02-26 11:38:41
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andersena, Wapiennej wraz z rozbudową przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego w ul. Fińskiej w Szczecinie 2008-02-26 09:17:19
Przetarg nieograniczony na Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/016-20 pn. „Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”, Numer referencyjny zamówienia: 2000/PL/16/P/PE/16-20 2008-02-22 14:25:34
Sukcesywna dostawa skrzynek ulicznych żeliwnych i polietylenowych HDPE, oraz przedłużek, konsol i zaworów wodomierzowych skośnych zwrotno-zaporowych 2008-02-19 13:02:56
Sukcesywna dostawa łożysk 2008-02-14 14:22:01
Budowa sieci wod- kan dla ul. Marmurowa, Morwowa , Radosna, Chojnicka, Niklowa, Karpia, Nowotarska, Piwna ,Zamieć Gwiaździsta, Złota, Granitowa, Azotowa, Lechicka, Żeliwna w Szczecinie 2008-01-10 08:26:53
Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego, oraz najem 2 zbiorników i 2 parownic dla Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” 2008-01-08 14:56:26