Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Serwis okresowy jednostki kogeneracyjnej PETRA 300 C zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków ZDROJE Andrzej Dymitruk 2019-02-13 13:31:16 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 30.01.2019 r. na Pompowni Wody "Unii Lubelskiej" Andrzej Dymitruk 2019-02-13 12:18:50 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 18.01.2019 r. na Oczyszczalni Ścieków Zdroje Andrzej Dymitruk 2019-02-13 12:17:29 dodanie dokumentu
Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj) Szczecin ul. Tama Pomorzańska 8 Andrzej Dymitruk 2019-02-13 09:56:35 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 29.I.2019r. Andrzej Dymitruk 2019-02-12 11:38:13 dodanie dokumentu
e-Zamówienia Andrzej Dymitruk 2019-02-07 16:24:38 edycja dokumentu
"Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie - Etap I i Etap III (zaprojektuj i wybuduj)" oraz "Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej" Andrzej Dymitruk 2019-02-07 16:03:22 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana z Kolna w Szczecinie Andrzej Łuczak 2019-02-07 08:14:21 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp z o.o. (12.12.2018 - 29.01.2019) Andrzej Dymitruk 2019-01-30 13:23:45 dodanie dokumentu
e-Zamówienia Andrzej Łuczak 2019-01-28 12:37:18 edycja dokumentu
Wymiana sieci kanalizacyjnej w ul. Cisowej w Szczecinie Andrzej Łuczak 2019-01-28 12:31:19 usunięcie dokument
Wymiana sieci kanalizacyjnej w ul. Cisowej w Szczecinie Andrzej Łuczak 2019-01-28 12:30:47 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U Andrzej Łuczak 2019-01-24 14:30:58 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 27.XII.2018r. Andrzej Dymitruk 2019-01-22 10:17:39 edycja dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2019-01-22 07:09:05 edycja dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2019-01-22 07:08:30 edycja dokumentu
Sprzedaż tokarki wycofanej z eksploatacji Andrzej Dymitruk 2019-01-18 13:01:40 edycja dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 02.I.2019r. Andrzej Dymitruk 2019-01-17 14:30:52 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 27.XII.2018r. Andrzej Dymitruk 2019-01-14 11:12:11 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2019-01-11 10:14:48 dodanie dokumentu
e-Zamówienia Andrzej Dymitruk 2019-01-07 14:30:40 dodanie dokumentu
Sprzedaż tokarki wycofanej z eksploatacji Andrzej Dymitruk 2019-01-07 13:19:39 edycja dokumentu
Sprzedaż tokarki wycofanej z eksploatacji Andrzej Dymitruk 2019-01-07 13:19:28 edycja dokumentu
Sprzedaż tokarki wycofanej z eksploatacji Andrzej Dymitruk 2019-01-07 13:19:18 edycja dokumentu
Sprzedaż tokarki wycofanej z eksploatacji Andrzej Dymitruk 2019-01-07 13:19:06 dodanie dokumentu
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Seledynowej od posesji nr 34 do ul. Kolorowych Domów i od ul. Seledynowej 81 do ul. Czerwonej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2019-01-07 09:05:06 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 11.12.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2019-01-03 10:34:05 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 05.12.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2019-01-03 10:33:22 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 14.12.2018 r. w Zbiorniku i Pompowni "Autostrada" Andrzej Dymitruk 2019-01-03 10:32:05 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 23.11.2018 r. w Zakładzie Produkcji Wody Świerczewo Andrzej Dymitruk 2019-01-03 10:31:15 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu Przebudowa instalacji neutralizacji chloru w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie w dniu 13.11.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-12-21 14:47:31 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 04.12.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-12-21 13:31:03 dodanie dokumentu
Sprzedaż pojazdu wycofanego z eksploatacji Andrzej Dymitruk 2018-12-21 08:31:31 edycja dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp z o.o. (24.10.2018 - 12.12.2018) Andrzej Dymitruk 2018-12-18 07:27:21 dodanie dokumentu
Serwis automatyki oraz komputerowych systemów sterowania i wizualizacji instalacji termicznej utylizacji osadów w OŚ Pomorzany i OŚ Zdroje Andrzej Łuczak 2018-12-17 14:46:04 dodanie dokumentu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Myślenickiej Andrzej Dymitruk 2018-12-12 14:43:33 edycja dokumentu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Myślenickiej Andrzej Dymitruk 2018-12-12 14:43:24 edycja dokumentu
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych Andrzej Dymitruk 2018-12-12 08:11:58 usunięcie załacznika
Andrzej Dymitruk 2018-12-10 09:53:15 usunięcie dokument
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 27.11.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-12-04 13:00:48 dodanie dokumentu