Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 28.06.2017 r w Pompowni Wody Las Arkoński. Andrzej Dymitruk 2017-07-27 10:04:22 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w placówkach ZWiK. Andrzej Dymitruk 2017-07-27 10:04:06 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 28.06.2017 r w Pompowni Wody Las Arkoński. Andrzej Dymitruk 2017-07-27 10:02:09 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 28.06.2017 r w Pompowni Wody Las Arkoński. Andrzej Dymitruk 2017-07-27 10:00:47 dodanie dokumentu
Dostawa dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych Andrzej Dymitruk 2017-07-26 14:42:54 dodanie dokumentu
Zakup samochodów z wyposażeniem warsztatowym na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej (szt. 2) Andrzej Dymitruk 2017-07-25 14:33:03 dodanie dokumentu
Kontrola - Polskie Centrum Akredytacji (01.06.2016 r.) Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:49:56 usunięcie dokument
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w placówkach ZWiK. Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:26:15 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w placówkach ZWiK. Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:24:28 dodanie dokumentu
Kontrola - Polskie Centrum Akredytacji (01.06.2016 r.) Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:22:06 edycja dokumentu
Kontrola - Polskie Centrum Akredytacji (01.06.2016 r.) Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:21:59 usunięcie załacznika
Zapytanie o informację publiczną z dnia 18.VII.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-21 12:37:51 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 02.06.2017 r. w Stacji uzdatniania wody, ul. 1 Maja/Bożeny Andrzej Dymitruk 2017-07-21 09:25:13 dodanie dokumentu
Bezprzewodowy monitoring sieci wodociągowej na Prawobrzeżu Szczecina Andrzej Dymitruk 2017-07-20 10:58:34 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-07-18 14:54:54 usunięcie załacznika
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-07-18 14:54:45 usunięcie załacznika
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (19.06.2017 - 17.07.2017) Andrzej Dymitruk 2017-07-18 11:14:41 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 13.VI.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-17 09:12:26 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa złączek zaiskowych do rur z polietylenu (PE) Andrzej Dymitruk 2017-07-13 14:28:11 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 29.VI.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-13 13:06:02 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 27.VI.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-13 13:05:39 dodanie dokumentu
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2017 - 2019 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) Andrzej Dymitruk 2017-07-12 12:24:27 dodanie dokumentu
Modernizacja układu napięcia gwarantowanego 220V DC w Zakładzie Produkcji Wody "Pomorzany" w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-07-11 13:18:42 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 30.VI.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-11 11:42:58 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego, oraz najem dwóch zbiorników i dwóch parownic dla zakładu produkcji wody Miedwie Andrzej Dymitruk 2017-07-10 15:01:35 dodanie dokumentu
Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC nie przekraczającej 3,5 t z napędem elektrycznym Andrzej Dymitruk 2017-07-10 14:45:14 dodanie dokumentu
Serwis pogwarancyjny systemu ciągłego monitoringu emisji spalin instalacji termicznej utylizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY Andrzej Dymitruk 2017-07-06 11:19:49 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-07-06 10:56:09 usunięcie załacznika
Zakup dwóch minikoparek z przyczepami Andrzej Dymitruk 2017-07-06 10:23:10 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Szczecinie w dniu 26.06.2017 r. w OŚ Zdroje Andrzej Dymitruk 2017-06-29 14:40:20 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-06-29 13:58:04 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych Andrzej Dymitruk 2017-06-29 13:33:20 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich uruchomieniem w budynkach "A i C" przy ul. Golisza 8 w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-06-28 13:30:11 dodanie dokumentu
Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC nie przekraczającej 3,5 t z napędem elektrycznym Andrzej Dymitruk 2017-06-23 14:14:37 usunięcie załacznika
Zarząd Spółki Andrzej Dymitruk 2017-06-22 07:50:29 edycja dokumentu
Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC nie przekraczającej 3,5 t z napędem elektrycznym Andrzej Dymitruk 2017-06-21 14:56:17 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (10.05.2017 - 19.06.2017) Andrzej Dymitruk 2017-06-20 08:54:16 dodanie dokumentu
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego oraz sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego Andrzej Dymitruk 2017-06-14 12:01:12 dodanie dokumentu
Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa,place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37 Andrzej Dymitruk 2017-06-12 14:33:13 usunięcie załacznika
Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa spinki wodociągowej dla dzielnic Wielgowo - Załom w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2017-06-07 08:48:23 dodanie dokumentu