Majątek ZWiK Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wynosi 222 334 500 zł  i dzieli się na 444 669 udziałów po 500 zł każdy.

 

Majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wg stanu na dzień 31.XII.2014 obejmuje:

A. AKTYWA TRWAŁE - razem: 1 294 542 922,52 zł

w tym:

I. Wartości niematerialne i prawne: 1 006 614,71 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 1 249 143 478,27 zł

III. Należności długoterminowe: -

IV. Inwestycje długoterminowe: 38 429 630,54 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 5 963 199,00

B. AKTYWA OBROTOWE - razem: 103 140 217,57 zł

w tym:

I. Zapasy: 2 266 128,73 zł

II. Należności krótkoterminowe: 20 941 212,72 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe: 79 798 883,67 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 133 992,45 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 05-05-2005 13:28:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 22-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-03-2017 10:10:45