Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego na: „Remont kanału ogólnospławnego na odcinku od ul. Św Marcina do ul K. Królewicza w Szczecinie”/ metodą tradycyjną i bezwykopową/


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego na:

„Remont kanału ogólnospławnego na odcinku od ul. Św Marcina do ul K. Królewicza w Szczecinie”/ metodą tradycyjną i bezwykopową/

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego

w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 23, w godzinach 900¸1400 lub za zaliczeniem pocztowym

2. Koszt udostępnienia materiałów 50 zł .

3. Upoważniona do kontaktów z oferentami : Dorota Kotwicka tel. ( 091) 442 - 61- 52

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin wykonania zamówienia 3 miesiące .

6. Opis warunków zamówienia :

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali 3 prace związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych w latach 2000- 2004

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

a) Cena - 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 .12.2004 r. do godz. 930 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Szymanowskiego 2, w pokoju nr 13.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 20 .12..2004 r. o godz. 1000 w sali nr P-011 (piwnica) przy ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie. Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, względnie gotówką w kasie Zakładu w godz. 900÷1400 (przerwa 1100¸1130) przed upływem terminu składania ofert .Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-12-2004 12:24:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 09-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 09-12-2004 12:24:19