Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zamknięta, Nowa, Św. Ducha, Dworcowa, Owocowa, Kolumba, Panieńska oraz sieci wodociągowej w ulicach Księcia Mściwoja i Panieńska

O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:

 

„ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zamknięta, Nowa, Św. Ducha, Dworcowa, Owocowa, Kolumba, Panieńska oraz sieci wodociągowej w ulicach Księcia Mściwoja i Panieńska”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać a także zapoznać się z dokumentacją projektową   w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400 , lub pobrać pod adresem internetowym www.zwik.szczecin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,

2. Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie  

3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz  tel. ( 091)  442 62 11, Arnold Rode tel. 91 44 26 317, Jerzy Adamczyk tel. 91 482 11 81,

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin  wykonania zamówienia podaje Oferent w miesiącach od dnia przekazania placu budowy, nie później niż 30 listopad 2012r.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali należycie, w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania, wybudowaniem co najmniej 1 500 mb kanalizacji sanitarnej w miejskich ulicach metodą bez wykopową.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 90%

Okres rękojmi – 10%

Oferty należy składać w terminie do dnia02.03.2012r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu02.03.2012r. o godz.10 10 w sali nr 321 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości46 500  zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 dokumentacja.zip (ZIP, 105MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-09 12:03:12 105MB 310 razy
2 SIWZ_Zelechowa_-_Hoza,_Zabia,_Pianska.doc (DOC, 473KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-09 11:09:40 473KB 280 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_Panienska_IV.doc (DOC, 26.KB) 2012-03-06 07:36:02 26.KB 519 razy
2 Pytania_Panienska.doc (DOC, 32.KB) 2012-02-29 08:28:33 32.KB 575 razy
3 MAZUR.docx (DOCX, 14.KB) 2012-02-22 11:24:14 14.KB 577 razy
4 Zapytanie_Irma.doc (DOC, 31.KB) 2012-03-05 11:05:55 31.KB 914 razy
5 Zapytanie_II_Panienska.doc (DOC, 24.KB) 2012-03-05 11:08:57 24.KB 535 razy
6 Rys_E2-1_E6.pdf (PDF, 1.6MB) 2012-02-22 11:25:44 1.6MB 624 razy
7 Organizacja.doc (DOC, 19.KB) 2012-02-22 11:40:33 19.KB 684 razy
8 odpowiedz_nr5_P-1.doc (DOC, 26.KB) 2012-02-23 09:28:11 26.KB 670 razy
9 Pytanie_oferenta_Zamknieta.doc (DOC, 19.KB) 2012-02-15 10:56:39 19.KB 532 razy
Odwołania
1 Zmiana_terminu_otwarcia_ofert.doc (DOC, 19.KB) 2012-02-27 12:16:52 19.KB 501 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_podpisaniu_umowy.doc (DOC, 19.KB) 2012-05-10 14:46:50 19.KB 599 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-02-2012 11:08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Mikiewicz 09-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-05-2012 14:47:17