Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w latach 2010 - 2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10
ogłasza przetarg nieograniczony
(podstawa prawna: art. 701 Kodeksu cywilnego, postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy
z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: DzU z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 tej ustawy)
na
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA
ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
w latach 2010 – 2011
 
1.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl.
2.      Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Jadwiga Grajoszek, tel. (091) 44-26-273, fax (091) 42-21-258.
3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.
4.      Termin realizacji zamówienia: 01.01.2010 ¸ 31.12.2011.
5.      Opis warunków zamówienia: w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w Formularzu SIWZ 2.
6.      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.
7.      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków: Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni słożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8.      Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
9.      Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2009 r. do godz. 1100 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. M. Golisza 10, w pok. 124. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2009 r. o godz. 1115 w sali nr 322 przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.
10. Termin związania ofertą: 60 dni.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_E_-_wykaz_pomp_silnikA_w_i_agregatA_w.doc (DOC, 387KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-16 14:31:02 387KB 344 razy
2 Zalacznik_G_-_TRANSFORMATORY.doc (DOC, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-16 14:31:40 109KB 106 razy
3 Zalacznik_F_-_maszyny_i_urzA_dzenia_od_wszystkich_ryzyk_-_wykaz.doc (DOC, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-16 14:31:24 105KB 70 razy
4 Zalacznik_H_-_wykaz_pojazdA_w.xls (XLS, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-16 14:31:55 75.KB 87 razy
5 aSIWZ_na_lata_2010-2011.doc (DOC, 430KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-09 07:52:35 430KB 121 razy
6 Zalacznik_C_-_SprzA_t_elektroniczny_stacjonarny_i_przenosny.xls (XLS, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-16 14:30:28 112KB 54 razy
7 Zalacznik_B_-_Zabezpieczenia_przeciwkrdzieA_owe.doc (DOC, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-16 14:30:15 32.KB 61 razy
8 Zalacznik_D_-_Zestawienie_rozdzielni_elektroenergetycznych_urzA_dzeA__energoelektronicznych_i_AKPiA.doc (DOC, 268KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-16 14:30:42 268KB 113 razy
9 ZaA_A_cznik_A_-_wykaz_miejsc_ubezpieczenia.xls (XLS, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-09 07:52:46 56.KB 119 razy
10 Zalacznik_I-_szkodliwosc.xls (XLS, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-16 14:32:05 35.KB 64 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zalacznik_A_-_wykaz_miejsc_ubezpieczenia.xls (XLS, 53.KB) 2009-11-18 13:46:23 53.KB 1403 razy
2 Formularz_4b__wykaz_pojazdow.xls (XLS, 73KB) 2009-11-18 12:51:17 73KB 460 razy
3 odpowiedzi.doc (DOC, 164KB) 2009-11-20 12:55:38 164KB 834 razy
Odwołania
1 Przesuniecie_terminu_skladania_ofert.doc (DOC, 55KB) 2009-11-24 11:54:39 55KB 415 razy
Wynik postępowania
1 Zakonczenie_postepowania.doc (DOC, 27.KB) 2009-12-14 13:51:45 27.KB 402 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-11-2009 07:52:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-12-2009 07:09:43