Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa układu pomp pompowni wody P-1 Zakładu Produkcji Wody Miedwie

                                                                                                                     Szczecin dnia 26. 04. 2007r

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn;

 

„Przebudowa układu pomp pompowni wody P-1 Zakładu Produkcji Wody Miedwie”

 

1.  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego 71-682 Szczecin ul. Golisza 10 w pok 214 w godzinach 900 – 1400 lub za zaliczeniem pocztowym, adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl

2.  Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Ireneusz Mikiewicz,

     tel. 091 44 26 211, fax 091 422 12 58.

3.  Przedmiotem zamówienia jest : wymiana czterech pomp diagonalnych o wydajności

     Q = 3000m3/h na trzy pompy diagonalne o wydajności Q = 2500m3/h i jedną pompę

     diagonalną o wydajności Q = 700m3/h wraz z armaturą i rurociągami ,przebudowa

     rozdzielnicy 6kV „pompowni wody Żelewo”. Szczegółowy opis zawiera  SIWZ.

     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

5.  Okres realizacji zamówienia 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy:

     a) spełniają warunki zawarte w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

     b) w okresie 5 lat przed składaniem ofert wykonali roboty budowlane  z zakresu  budowy

         urządzeń wodociągowych o wartości co najmniej 4.0 milionów zł netto.

     Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7.  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

 Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na       podstawie złożonych dokumentów. Informacje o dokumentach, jakie powinni złożyć

wykonawcy, zawiera SIWZ.

8.  wymagane wadium w wysokości 50 000 zł.

9.  kryterium oceny ofert: cena – 100%.

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 31. 05. 2007 r. do godziny 9.30 w siedzibie

     Zamawiającego, w pokoju nr 124 (sekretariat).

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31. 05. 2007r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego,

      Sala nr 321

12. Termin związania z ofertą : 30 dni.

                                  

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przebudowa_Rozdzielnicy_6kV_PW ZELEWO_Tom_1_Obwody_pierwotne.pdf (PDF, 11.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-08 14:57:49 11.MB 164 razy
2 Og_oszenie_o_przetargu_P-1.zip (ZIP, 358KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-04 08:16:00 358KB 93 razy
3 SST-Przebudowa_uk_adu_pomp_pompowni_wody_P-1_ZPW_Miedwie.d__8230_.pdf (PDF, 242KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-04 08:06:32 242KB 213 razy
4 SIWZ_-_P_-_1.doc (DOC, 429KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-04 08:02:12 429KB 161 razy
5 Komputerowy_system_sterowania_i_wizualizacji.pdf (PDF, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-08 14:47:49 13.MB 745 razy
6 Przebudowa_Rozdzielnicy_6kV_PW ZELEWO_Tom_2_Obwody_wtorne.pdf (PDF, 25.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-08 14:47:49 25.MB 183 razy
7 Slepy_Kosztorys_Robot_Elektrycznych_AKPIA.zip (ZIP, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-11 09:48:47 1.9MB 75 razy
8 Zelewo.zip (ZIP, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-07 12:47:49 4.1MB 95 razy
9 PDF-P1.zip (ZIP, 7.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-04 09:06:57 7.9MB 171 razy
10 REM_POMP.jpg (JPG, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-24 10:19:29 1.0MB 50 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 2007_05_29_wyjasnienia.doc (DOC, 24.KB) 2007-05-29 10:07:00 24.KB 535 razy
2 odpowiedzi_P-1_elektroniczna.doc (DOC, 29KB) 2007-05-23 07:25:52 29KB 571 razy
3 24_05_wyjasnienia.doc (DOC, 29.KB) 2007-05-24 12:36:54 29.KB 480 razy
4 wyjasnienia_modyfikacje.doc (DOC, 25.KB) 2007-05-15 10:52:02 25.KB 395 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 protest.pdf (PDF, 1.5MB) 2007-06-19 10:25:20 1.5MB 839 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 23.KB) 2007-06-12 07:37:37 23.KB 411 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc (DOC, 23.KB) 2007-07-24 09:42:01 23.KB 402 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 04-05-2007 08:02:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 04-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-07-2007 09:42:06