Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zakup akcesoriów meblowych 2008-01-31 09:48:57
dokument Sukcesywna dostawa łożysk 2007-12-31 11:37:36
dokument Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych p.poż. 2007-12-20 13:51:03
dokument Dostawa prasy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2007-12-11 07:41:25
dokument Sukcesywna dostawa bloczków betonowych, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych, płytek chodnikowych, płyt jombo, trylinki szarej oraz cegły klinkierowej kanalizacyjnej i cementu CEM I 42,5 2007-12-04 09:56:22
dokument Dostawa dygestoriów, spektrofotometru i aparatu do filtracji 2007-12-04 09:50:01
dokument Sukcesywna dostawa rur i kształtek wodociągowych ocynkowanych, zaworów kulowych, przelotowych, czerpalnych, śrubunków oraz rur i kształtek miedzianych i z brązu 2007-11-23 08:04:57
dokument SUKCESYWA DOSTAWA OBUWIA OCHRONNEGO I BEZPIECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁĄDU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓLKA Z O.O. 2007-11-15 12:23:42
dokument Świadczenie usług polegających na zamieszczaniu ogłoszeń w prasie 2007-11-07 07:13:35
dokument Dostawa samochodu ciężarowego o DMC. do 3,5t.,typu furgon, z zabudową dla pojazdu serwisowego 2007-11-06 13:23:22
dokument Sukcesywna dostawa obuwia ochronnego i bezpiecznego dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 2007-10-22 14:42:16
dokument Projekt zagospodarowania działki nr 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie 2007-10-15 11:49:50
dokument Sukcesywna dostawa posiłków regeneracyjnych wzmacniających i profilaktycznych dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 2007-10-12 08:59:14
dokument Dostawa samochodów ciężarowych o dmc. do 3,5t.,w ilości szt.3,typu furgon, z zabudową dla pojazdów serwisowych 2007-10-09 13:49:57
dokument Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 2007-10-04 07:36:40
dokument Budowa kanału sanitarnego i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pszennej i Lnianej w Szczecinie 2007-09-20 11:05:00
dokument Sukcesywna dostawa koksu, miału węglowego oraz węgla dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2007-09-18 07:51:50
dokument Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu 2007-09-13 10:07:08
dokument Sukcesywna dostawa kruszyw – piasku płukanego, piasku zasypowego, żwiru i tłucznia 2007-09-12 09:41:43
dokument Sukcesywna dostawa tarcz diamentowych i korundowych 2007-09-12 08:08:53
dokument Sukcesywna dostawa nawiertek 2007-09-12 08:08:00
dokument Sukcesywny zakup betonów 2007-09-12 08:07:01
dokument Usługi kserograficzne wielkoformatowe 2007-09-10 10:00:37
dokument Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2007-08-28 08:11:36
dokument Sukcesywna dostawa łączników naprawczych, żeliwnych rurowych i kołnierzowych oraz złączy naprawczych nierdzewnych rozbieralnych 2007-08-22 07:12:44
dokument Sukcesywna dostawa kwasu chlorowodorowego i chloranu (III) sodu 2007-08-21 10:35:02
dokument Sukcesywna dostawa wyrobów śrubowych ocynkowanych oraz nierdzewnych 2007-08-21 10:34:03
dokument Dostawa samochodu ciężarowego przeznaczonego do przewozu i dystrybucji wody pitnej o DMC do 18 t 2007-08-14 14:43:01
dokument Dostawa sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2007-08-03 07:14:53
dokument Dostawa i wdrożenie programu komputerowego do laboratorium analitycznego ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2007-08-03 07:06:31
dokument Budowa ogrodzenia zbiornika zalądowania osadów ZPW Miedwie 2007-07-26 12:05:41
dokument Wykonanie oraz dostawa druków ogólnodostępnych oraz firmowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2007-07-23 13:05:17
dokument Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych 2007-07-17 14:33:54
dokument Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2007-07-17 08:05:11
dokument Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2007-07-17 07:44:06
dokument Dostawa stalowej obudowy do szalowania wykopów budowlanych i liniowych 2007-07-16 08:27:05
dokument Budowa kotłowni gazowej dla PW Warcisława 29 w Szczecinie wraz z przyłączem gazowym 2007-07-13 12:46:29
dokument Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę samochodów ciężarowych o dmc. do 3,5 t., w ilości szt. 2, z podwójną kabiną siedmiomiejscowych. 2007-07-10 11:09:36
dokument Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę samochodu ciężarowego o dmc. do 3,5 t., typu furgon, sześciomiejscowego 2007-07-10 11:08:10
dokument Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów i ciągłym procesem recyrkulacji wody 2007-07-05 14:51:18
dokument Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chloranu (I) sodu – podchlorynu sodu 2007-07-03 07:52:19
dokument Sukcesywna dostawa chloru ciekłego 2007-07-03 07:51:01
dokument Sukcesywna dostawa rur i kształtek z PE i elektrooporowych 2007-07-03 07:48:43
dokument Przebudowa układu zasilania w wodę osiedli Wielgowo i Sławociesze w Szczecinie. Zadanie I sieć wodociągowa d=250 mm żel. w ul. Balińskiego 2007-06-25 13:27:00
dokument Sukcesywna dostawa części zamiennych do maszyn budowlanych następujących typów: ubijaków wibracyjnych i zagęszczarek WACKER, młotów spalinowych COBRA MK 1, młotów FB 60S oraz agregatów olejowych Hp 2007-06-14 08:43:28
dokument Sukcesywna dostawa wodnego roztworu siarczanu żelazowego 2007-06-01 07:51:56
dokument Zakup płyt wiórowych laminowanych o grubościach # 18 mm i # 25 mm oraz płyty MDF / HDF laminowanej o grubości # 3 mm 2007-05-31 12:38:45
dokument Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dyngusowej w Szczecinie 2007-05-25 13:06:48
dokument Sukcesywna dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PCV oraz studzienek kanalizacyjnych z PCV 2007-05-24 12:23:49
dokument Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu 2007-05-24 12:23:14
dokument SUKCESYWNA DOSTAWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH 2007-05-23 13:06:16
dokument Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Pyrzyckiej 2007-05-22 07:32:45
dokument Zakup płyt wiórowych laminowanych o grubościach # 18 mm i # 25 mm oraz płyty MDF / HDF laminowanej o grubości # 3 mm 2007-05-22 07:23:54
dokument Sukcesywna dostawa betonów towarowych 2007-05-18 10:50:40
dokument Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 1,5l - 0,5l 2007-05-18 09:53:43
dokument Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów i ciągłym procesem recyrkulacji wody 2007-05-17 07:49:14
dokument USŁUGI ZDROWOTNE ŚWIADCZONE PRZEZ PORTOWY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE UL. ENERGETYKÓW 2 2007-05-14 10:22:41
dokument Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2007-05-14 07:21:22
dokument Dostawa herbaty liściastej dla pracowników ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2007-04-24 08:46:44
dokument Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2007-04-17 08:53:49
dokument Sukcesywna dostawa farb i materiałów wykończeniowych budowlanych 2007-04-13 10:07:53
dokument Sukcesywna dostawa środków sanitarnych i higienicznych w postaci ręczników papierowych, papieru toaletowego, czyściwa papierowego, mydła w płynie, pasty do rąk w płynie, mydła toaletowego w kostce, kremu do rąk oraz pasty BHP dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. 2007-04-12 09:01:55
dokument Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kredowej – Wkrzańskiej w Szczecinie 2007-04-12 09:00:13
dokument Wywóz odpadów komunalnych stałych 2007-04-06 13:46:42
dokument Sukcesywna dostawa rur kielichowych i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2007-04-04 07:18:54
dokument Przebudowa systemu ogrzewania dla PW Kijewo 2007-03-29 10:09:18
dokument Usługi zdrowotne świadczone przez Porta Medyk Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Dubois 27 2007-03-28 09:42:46
dokument SUKCESYWNA DOSTAWA NAWIERTEK 2007-03-15 09:54:13
dokument Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych 2007-03-12 07:28:15
dokument Sukcesywna dostawa nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2007-03-06 12:11:31
dokument Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z remontem kładek zabudowanych na sieciach wodociągowych w ul. Budziszyńskiej i 9-go Maja w Szczecinie 2007-02-16 07:11:05
dokument Usługa przewozu osób na organizowane przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie imprezy zakładowe 2007-02-05 07:46:36
dokument Usługi zdrowotne świadczone przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie ul. Bol. Śmiałego 33 2007-01-26 11:52:35
dokument Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów silnikowych 2007-01-25 10:52:00
dokument Dot. Umowy na rozbudowę i modernizację Komputerowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie. 2007-01-17 13:41:10
dokument Dot. Umowy na dostawę sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2007-01-17 10:49:47
dokument Dot. Umowa na dostawę sprzętu komputerowego dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie 2007-01-17 10:49:03
dokument Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. 2007-01-11 12:38:06
dokument Dostawa dmuchawy o mocy min. 30 kW z obudową dźwiękochłonną wraz z silnikiem 2007-01-11 12:35:28
dokument Ogłoszenie dot.: Budowa magistrali i sieci wodociągowych Warszewo-Mścięcino zadanie V w Szczecinie oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łącznej w Szczecinie 2007-01-05 12:43:04
dokument Ogłoszenie dot.: Remont sieci wodociągowej metodą slipliningu w ul. Strzałowskiej na odcinku od ul. Rolnej do ul. Marzanny Szczecinie. 2007-01-02 10:46:08