Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie dot.: „Dostawa nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych” 2004-12-31 14:31:27
dokument Ogłoszenie dot.: „ Dostawa samochodów specjalnych do czyszczenia systemów kanalizacyjnych szt.2 oraz samochodu asenizacyjnego szt.1” 2004-12-29 15:38:47
dokument Ogłoszenie dot.: „ Dostawa koparko-ładowarki” 2004-12-29 15:37:52
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie pieca do suszenia silników 2004-12-28 09:46:40
dokument Ogłoszenie dot.: Postępowania na dostawę betonów towarowych. 2004-12-22 11:01:13
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie rur i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2004-12-22 11:00:25
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie tlenu ciekłego dla Zakładu Produkcji Wody Miedwie 2004-12-15 12:39:45
dokument Ogłoszenie dot.: "Remont kanału ogólnospławnego na odcinku od ul. Św. Marcina do ul. K. Kazimierza w Szczecinie" 2004-12-02 11:08:39
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy przecisków pneumatycznych do bezwykopowego układania i wciągania rur wodociągowych 2004-12-01 10:10:13
dokument Ogłoszenie dot.: Opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej pt. „Budowa sieci wod- kan w ul. Marmurowej, Nowotarskiej, Piwnej, Złotej, Niklowej, Karpiej ,Radosnej, Chojnickiej, Zamie 2004-11-22 15:59:07
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego. 2004-11-15 10:56:12
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę pomp poziomych jednostopniowych. 2004-11-15 10:55:58
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie wodomierzy z liczydłem encondera do zdalnego odczytu 2004-11-12 09:59:00
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie oleju napędowego i etyliny 2004-11-09 10:40:27
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Pieca do suszenia silników” 2004-11-08 10:29:53
dokument Ogłoszenie dot.: "Remont budynku filtrów pospiesznych położonego na terenie ZPW Miedwie" 2004-11-05 13:09:12
dokument Ogłoszenie dot.: "Dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie przepustnic" 2004-11-02 12:31:16
dokument Ogłoszenie dot.: "Dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie maszyn budowlanych" 2004-11-02 12:29:54
dokument Ogłoszenie dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę samochodów osobowo-towarowych o DMC do 2,0t w ilości szt. 2. 2004-11-02 10:40:56
dokument Świadczenie usług polegających na zamieszczaniu ogłoszeń w prasie 2004-10-21 09:41:09
dokument Dot.: ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w budynku pompowni położonym na terenie ZPW Pilchowo”. 2004-10-15 09:16:27
dokument Dot. przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe na ROZBUDOWĘ HALI ZASUW PRZY ZBIORNIKACH WODY CZYSTEJ ZPW POMORZANY 2004-10-13 16:24:10
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie koksu dla ZPW Zdroje i PW Kijewo 2004-10-12 14:12:32
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie urządzenia do osiowania przekładni pasowych oraz do diagnostyki maszyn 2004-10-12 14:12:10
dokument Dot. dostawy stalowej obudowy do szalowania wykopów budowlanych i liniowych 2004-10-11 11:29:38
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych i z polietylenu 2004-10-04 12:45:52
dokument Ogłoszenie dot.: rozbudowy Komputerowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie o moduły GIS oraz Moduł Rozproszonego Zasilania zintegrowanego z oprogramowaniem Kadry-Płace 2004-10-01 12:43:53
dokument Ogłoszenie wyników przetargu dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej pt. „Budowa sieci wod –kan w ul. Tarniny w Szczecinie ” 2004-09-30 13:56:14
dokument Ogłoszenie wyników przetargu dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Pszennej i Lnianej w Szc 2004-09-30 13:56:01
dokument Dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie łodzi motorowej wraz z silnikiem dla ZPW Miedwie 2004-09-29 11:00:54
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie konsol wodomierzowych i zaworów skośnych zwrotno - zaporowych 2004-09-29 11:00:38
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: ,,Hydrofobizacja ściany wschodniej budynku aeracji położonego na terenie ZPW Pilchowo” 2004-09-28 08:53:27
dokument Ogłoszenie dot.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont budynku aeratora położonego na terenie ZPW Świerczewo w Szczecinie. 2004-09-14 16:24:35
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej na dostawę dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie wyrobów betonowych i materiałów budowlanych 2004-09-06 11:23:43
dokument OGŁOSZENIE dot.: przetargu nieograniczonego na zad. inw. pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podmokłej w Szczecinie. 2004-08-30 14:35:13
dokument Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę samochodu o DMC do 3,5t o ilości miejsc siedzących-siedem. 2004-08-17 09:04:17
dokument Ogłoszenie dot. wykonania projektu budowlano – wykonawczego pt. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Floriana Szarego, Torowej i Szlamowej w Szczecinie” 2004-08-12 12:08:03
dokument Ogłoszenie dot. wykonania projektu budowlano – wykonawczego pt. „Budowa sieci wodociągowej oraz remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ofiar Oświęcimia w Szczecinie” 2004-08-12 12:07:40
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę szkła laboratoryjnego i akcesoriów laboratoryjnych 2004-08-12 12:07:14
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę wyrobów hutniczych 2004-08-04 08:38:59
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie aparatury elektrotechnicznej i osprzętu elektroinstalac 2004-08-04 08:38:29
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetonowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2004-08-04 08:38:03
dokument Ogłoszenie dot. „Przebudowy i budowy sieci wod.-kan. wraz z przyłączami w ul. Tkackiej w Szczecinie” 2004-07-27 15:27:15
dokument Ogłoszenie dot.: przetargu nieograniczonego na zad. inw. pn.: "Wykonanie instalacji dwutlenku chloru dla Zakładu Produkcji Wody Pomorzany". 2004-07-26 10:11:52
dokument Ogłoszenie wyników przetargu pn "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Podleśnej w Szczecinie" 2004-07-21 11:46:17
dokument Ogłoszenie wyników przetargu pn "Opracowanie projektów budowlano -wykonawczych pn " budowa sieci wod -kan w ul. Marmurowej, Nowotarskiej i Piwnej, Złotej w Szczecinie" 2004-07-21 11:45:50
dokument Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie rur i kształtek kanalizacyjnych PCV 2004-06-28 10:08:30
dokument Dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, testów laboratoryjnych i akcesoriów laboratoryjnych 2004-06-15 10:32:01
dokument Wynik postępowania na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie 2004-06-07 14:24:51
dokument Wynik postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Okulickiego na odcinku od ulicy św. Kingi do ulicy Wrocławskiej w Szczecinie 2004-06-07 14:24:34
dokument Ułożenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wapiennej i Andersena w Szczecinie 2004-06-04 12:11:34
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania którego przedmiotem jest: wykoszenie trawy na terenie ujęć wodnych o powierzchni 41 ha i wywóz pokosu - dwukrotnie w roku 2004 2004-05-28 12:40:04
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą : ,,Uszczelnienie zbiornika wodnego położonego na terenie PW Warcisława w Szczecinie." 2004-05-28 11:56:13
dokument Ogłoszenie wyników przetargu na "Ułożenie kanalizacji ściekowej w ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul .Batalionów Chłopskich 7 do ul. Kopalnianej w Szczecinie" 2004-05-21 13:01:58
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. łożysk 2004-05-21 13:01:22
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą: ,,Remont dachu z dachówki karpiówki oraz wymiana okien i odnowienie elewacji budynku głównego ZPW Świerczewo w Szczecinie" 2004-05-17 10:21:03
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie kształtek wodociągowych ocynkowanych oraz zaworów kulowych, czerpalnych, przelotowych i śrubunków 2004-05-12 09:23:38
dokument Ogłoszene dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie wody mineralnej 2004-04-28 13:05:44
dokument Informacja o wyniku dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 2004-04-22 16:18:44
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie zestawu hydroforowego dla ZPW 2004-04-21 13:34:50
dokument Ogłoszenie dot.: przetargu nieograniczonego pod nazwą: ,,Remont dachu i stropu poddasza pompowni i budynku mieszkalnego przy ul. Białowieskiej 7 w Szczecinie” 2004-04-16 14:20:04
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania którego przedmiotem jest: „Dostawa nowych części zamiennych produkcji ITT FLYGT Sp. z o.o. z Warszawy w ramach prowadzonego przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie Se 2004-04-13 13:30:39
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania dla wykonania robót budowlanych pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wolińskiej w Szczecinie " 2004-04-06 13:24:03
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania dla wykonania robót budowlanych pn.: „Wymiana i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalistej , Inżynierskiej , Cynowej , Walczaka 2004-04-05 12:29:10
dokument Dot.: zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Budowa magistrali i sieci wodociągowych Warszewo–Mścięcino zad. V w Szczecinie”. 2004-03-22 11:52:31
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2004-03-22 11:51:37
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie kruszyw 2004-03-17 09:22:26
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie zasuw domowych - nawiertek 2004-03-17 09:19:00
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie łączników naprawczych 2004-02-26 13:18:59
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania na kotłownie gazowe na terenie ZPW Miedwie 2004-02-24 11:30:32
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kruszyw 2004-02-23 09:53:26
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie papieru komputerowego 2004-02-18 12:35:09
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i testów laboratoryjnych 2004-02-18 12:34:46
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont sieci wodociągowych metodą bezodkrywkową w Alei Jedności Narodowej. 2004-02-18 12:34:19
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie wpustów ulicznych 2004-02-12 12:51:20
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie olejów i smarów 2004-02-12 12:50:41
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie obuwia roboczego i ochronneg 2004-02-12 12:50:02
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania na rozbudowę systemu informatycznego w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. 2004-02-03 08:58:00
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie koagulantów do uzdatniania wody dla ZPW Miedwie 2004-01-29 13:39:52
dokument Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest dostawa części do montażu i regeneracji wodomierzy typu: WODN 2004-01-23 13:59:34
dokument Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę dla ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie rękawic roboczych. 2004-01-23 13:13:47
dokument Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego... 2003-12-24 11:03:58