Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie dot.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kredowa - Wkrzańska w Szczecinie 2006-12-27 10:05:19
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa urządzenia do osiowania zespołów pompowych 2006-12-19 15:30:47
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa skrzynek ulicznych żeliwnych i polietylenowych HDPE oraz konsol i zaworów odomierzowych skośnych zwrotno – zaporowych 2006-12-15 19:00:27
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa wyrobów betonowych i materiałów budowlanych 2006-11-13 12:10:36
dokument Ogłoszenie dot.postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, materiałów do mikrobiologii, odważek, wzorców, szkła laboratoryjnego oraz dostawa sprzętu laboratoryjnego, dozowników, termometrów, tlenomierzy, pH – metrów, dygestoriów, cieplarek, suszarek, spektrofotometru, wagi analitycznej, demineralizatora i łaźni wodnych” 2006-11-10 15:22:50
dokument Ogłoszenie dot.: DOSTAWA INSTALACJI IGŁOFILTROWEJ - SAMOWPŁUKUJĄCEJ ZE STALI OCYNKOWANEJ Z POMPĄ SPALINOWĄ, WYSOKOPRĘŻNĄ DO ODWADNIANIA WYKOPÓW 2006-10-23 11:39:06
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa posiłków regeneracyjnych wzmacniających i profilaktycznych dla pracowników ZWiK Spółka z o.o. 2006-10-17 10:16:16
dokument Ogłoszenie dot.: Zabezpieczenie studni Ranney`a położonej na terenie polderu Mścięcino w Szczecinie 2006-10-13 11:52:30
dokument Ogłoszenie dot.: DOSTAWA: SOFTSTARTERÓW DO ŁAGODNEGO ROZRUCHU POMP O MOCY 75kW i 110kW; ZESTAWU ROZŁĄCZNIKÓW TRÓJBIEGUNOWYCH WNĘTRZOWYCH Z PODSTAWAMI BEZPIECZNIKOWYMI I UZIEMNIKIEM; TRANSFORMATORA OLEJOWEGO HERMETYCZNEGO ORAZ STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH 2006-10-13 11:12:53
dokument Ogłoszenie dot.: Zakup akcesoriów meblowych 2006-10-13 11:12:13
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa hydrantów nadziemnych p.poż 2006-10-02 14:35:46
dokument Ogłoszenie dot.: Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca rozbudowę systemu obsługi baz danych, rozbudowę domeny Windows 2003 oraz rozbudowę sieci serwerów aplikacji 2006-09-25 10:36:07
dokument Ogłoszenie dot.: sprawowania asysty technicznej i konserwacji oprogramowania 2006-09-25 10:35:42
dokument Ogłoszenie dot.: Przebudowa budynku aeratora dla ZPW Świerczewo 2006-09-25 10:35:09
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa łożysk 2006-09-13 11:59:42
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa rur i kształtek wodociągowych ocynkowanych, zaworów kulowych, przelotowych, czerpalnych, śrubunków oraz rur i kształtek miedzianych i z brązu 2006-09-12 15:24:50
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i studni wpustów ulicznych 2006-09-12 12:41:23
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa koksu dla ZWiK Sp z.o.o 2006-09-06 15:13:27
dokument Ogłoszenie dot.: Usługi kserograficzne wielkoformatowe 2006-09-06 12:46:17
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych 2006-09-01 12:23:46
dokument Ogłoszenie dot.: : postępowania o zamówienie publiczne na dostawę samochodów ciężarowych o dmc. do 3,5 t. typu furgon w ilości szt. 3, sześciomiejscowych 2006-09-01 09:58:55
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę samochodu ciężarowego samowyładowczego o dmc. do 15 t. wyposażonego w żuraw przenośny 2006-09-01 09:57:53
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2006-08-24 11:33:53
dokument Ogłoszenie dot.: Przebudowa budynku aeratora dla ZPW Świerczewo 2006-08-14 12:50:14
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa koksu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie 2006-08-08 15:15:11
dokument Ogłoszenie dot.: Termorenowacja elewacji budynku biurowego położonego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu przy budynku 2006-08-02 10:00:55
dokument Ogłoszenie dot.: SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH, ŻELIWNYCH RUROWYCH I KOŁNIERZOWYCH, ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH NIERDZEWNYCH ROZBIERALNYCH ORAZ NAWIERTEK - ZASUW DOMOWYCH 2006-07-10 13:42:28
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę chloru ciekłego 2006-07-04 15:10:52
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę kwasu solnego i chlorynu sodu 2006-07-04 15:10:29
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę polielektrolitu do odwadniania osadu 2006-07-04 15:09:58
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa papieru komputerowego oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2006-07-04 14:13:16
dokument Ogłoszenie dot.: SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH, ŻELIWNYCH RUROWYCH I KOŁNIERZOWYCH, ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH NIERDZEWNYCH ROZBIERALNYCH ORAZ NAWIERTEK - ZASUW DOMOWYCH 2006-07-04 13:39:38
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych 2006-06-19 14:24:49
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa obuwia roboczego i ochronnego 2006-06-19 14:24:05
dokument Ogłoszenie dot.: Budowa sieci wod–kan w ul. Tarniny w Szczecinie 2006-06-12 09:36:12
dokument Ogłoszenie dot.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Inspektowej, Wroniej w Szczecinie 2006-06-06 12:23:03
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa obuwia roboczego i ochronnego 2006-06-02 12:20:35
dokument Ogłoszenie dot.: SUKCESYWNA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO MASZYN BUDOWLANYCH NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW: PRZECINAREK SPALINOWYCH PARTNER, MŁOTÓW SPALINOWYCH COBRA MK 1, MŁOTÓW SPALINOWYCH FB 60, UBIJAKÓW I 2006-06-01 09:06:54
dokument Ogłoszenie dot.: SUKCESYWNA DOSTAWA ARMATURY SANITARNEJ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, FARB, CHEMII BUDOWLANEJ I PŁYTEK CERAMICZNYCH 2006-05-24 12:04:20
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę systemu do radiowego odczytu wodomierzy Mirometr 2006-05-24 10:39:35
dokument Ogłoszenie dot.: Dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych”. 2006-05-23 12:18:21
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5 – 1,5l 2006-05-19 08:44:48
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5 – 1,5l 2006-05-18 13:23:40
dokument Ogłoszenie dot.: Przebudowa systemu ogrzewania dla ZPW Pilchowo 2006-05-11 14:43:23
dokument Ogłoszenie dot.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Żołędziowej w Szczecinie 2006-05-11 11:47:38
dokument Ogłoszenie dot.: dostawa dla ZWiK Sp. z o. o. herbaty liściastej 2006-04-24 13:27:38
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa kruszyw – piasku płukanego, żwiru i tłucznia 2006-04-20 11:07:59
dokument Ogłoszenie dot.: zakup żywności dla ośrodka kolonijno wczasowego w Dziwnowie 2006-04-20 11:07:24
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa hydrantów nadziemnych p.poż 2006-04-19 11:33:55
dokument Ogłoszenie dot.: Zakup żywności dla ośrodka kolonijno wczasowego w Dziwnowie 2006-03-28 13:53:01
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2006-03-28 10:03:47
dokument Ogłoszenie dot.: dostawa dla ZWiK Sp. z o. o. środków higienicznych. 2006-03-23 13:04:36
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na sukcesywną dostawę podchlorynu sodowego 2006-03-23 13:03:55
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa betonów towarowych 2006-03-15 09:39:56
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę wodnego roztworu siarczanu żelazowego. 2006-03-06 10:22:57
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania przetargowego na dostawę rur i kształtek z PE i elektrooporowych, oraz złączek zaciskowych z PP. 2006-03-06 10:22:25
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa środków higienicznych w postaci mydła toaletowego w kostkach, kremu ochronnego do rąk i pasty BHP do rąk dla pracowników ZWiK Spółka z o. o. 2006-02-28 12:35:48
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa rur kielichowych i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2006-02-16 14:50:02
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa farb i chemii budowlanej 2006-02-06 12:50:19
dokument Ogłoszenie dot.: Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawa gaśnic, agregatów gaśniczych i urządzenia przeciwpożarowego 2006-02-01 10:53:13
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych 2006-01-27 11:40:52
dokument Ogłoszenie dot.: postępowanie na dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinu 2006-01-27 09:54:46
dokument Ogłoszenie dot.: Pomoc techniczna dla PIU 2006-01-19 14:08:58
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa rur i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2006-01-16 12:45:20
dokument Ogłoszenie dot.: dostawa środków sanitarnych w postaci papieru toaletowego, czyściwa papierowego, mydła w płynie oraz pasty do rąk w płynie dla pracowników ZWiK Spółka z o. o. 2006-01-10 15:36:10
dokument Ogłoszenie dot.: "UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I EKSPLOATACYJNEJ SPRZĘTU RATOWNICZEGO I UBRAŃ GAZOSZCZELNYCH BĘDĄCYCH NA STANIE ZWIK SP Z O.O. ..." 2006-01-09 09:35:36