Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie dot.: dostawa konsol wodomierzowych oraz zaworów skośnych zwrotno-zaporowych 2005-12-23 10:08:20
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na sukcesywną dostawę rur i kształtek kanalizacyjnych z PCV, oraz studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego 2005-12-12 11:15:59
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa prasy w okresie od 1 stycznia 2006 do31 grudnia 2006 dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 2005-12-01 11:25:37
dokument Ogłoszenie dot.: dostawa dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie wiertnicy do przyłączy kanalizacyjnych 2005-11-21 12:04:22
dokument Ogłoszenie dot.: „Świadczenie usług polegających na zamieszczaniu ogłoszeń w prasie” 2005-10-19 13:29:12
dokument Ogłoszenie dot.: Remont kładek wodociągowych w ul. Budziszyńskiej i 9-go Maja w Szczecinie 2005-10-12 10:18:47
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych i polietylenowych HDPE 2005-10-12 10:00:43
dokument Ogłoszenie dot.: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego remontu budynku filtrów i koagulacji usytuowanego na terenie ZPW Pomorzany 2005-10-04 09:43:29
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie wyrobów betonowych i materiałów budowlanych 2005-09-30 12:53:36
dokument Ogłoszenie dot.: dostawa koksu 2005-09-28 11:31:46
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na sukcesywną dostawę rur i kształtek kanalizacyjnych z PCV oraz rur i nasuwek ciśnieniowych wodnych z PCV 2005-09-14 12:40:35
dokument Ogłoszenie dot.: dostawa dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie systemu do inspekcji sieci kanalizacyjnej i lokalizatora przyłączy 2005-09-08 13:54:13
dokument Ogłoszenie dot.: dostawa dla ZWiK Spółka z o.o. środków czystości w postaci koncentratów 2005-09-08 11:18:34
dokument Ogłoszenie dot.: dostawa palnika do biogazu 2005-09-07 15:16:31
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę pomp poziomych jednostopniowych 2005-09-06 09:18:12
dokument Ogłoszenie dot.: „Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 /z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznej i piorunochro 2005-08-30 13:30:48
dokument Ogłoszenie dot.: "Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV w pompowni P-3 w ZPW „POMORZANY” w Szczecinie" 2005-08-24 08:53:55
dokument Ogłoszenie dot.: „Modernizacja rozdzielni 15 kV w PW „KIJEWO” w Szczecinie” 2005-08-23 12:39:02
dokument Ogłoszenie dot.: Modernizacja rozdzielni 15 kV w ZPW „Pilchowo” w Szczecinie 2005-08-17 09:08:47
dokument Ogłoszenie dot.: „Sieci wodociągowej w ulicach Pastelowej, Gradowej i Pasiecznej oraz wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy Rymarskiej nr 100 i 118 w Szczecinie” 2005-08-12 13:04:12
dokument Ogłoszenie dot.: "Zakup akcesoriów meblowych" 2005-08-03 13:06:29
dokument Ogłoszenie dot.: „Dostawa samochodu przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów i ciągłym procesem recyrkulacji wody” 2005-08-01 12:39:14
dokument Ogłoszenie dot.: Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego 2005-07-27 10:32:37
dokument Ogłoszenie dot.: Dotyczy: postępowania na dostawę testów laboratoryjnych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów filtracyjnych, akcesoriów laboratoryjnych i innych materiałów labor 2005-07-26 14:05:00
dokument Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 2005-07-13 09:56:15
dokument „Wykonanie magistrali i sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej – Eskadrowej w Szczecinie” 2005-07-08 14:43:58
dokument Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F5 i krótkich F4 oraz hydrantów podziemnych p.poż. dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie 2005-07-06 10:55:28
dokument Ogłoszenie dot.: „Robót bitumicznych po robotach awaryjnych wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Szczecina” 2005-07-05 11:15:13
dokument Robót bitumicznych po robotach awaryjnych wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Szczecina” 2005-07-05 11:05:32
dokument ,,Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV oraz wykonanie posadzek w budynku przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.” 2005-07-04 12:39:22
dokument Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbie w mieście Szczecinie – etap V zadanie 3 2005-07-04 09:52:31
dokument Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbie w mieście Szcze 2005-06-30 10:20:11
dokument Ogłoszenie dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej pt. „Rehabilitacja techniczna kanalizacji ogólnospławnej betonowej w ul. Tatrzańskiej, Wojciechowskiego i Unisławy 2005-06-29 12:07:58
dokument Ogłoszenie dot.: Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa maszyn budowlanych” 2005-06-29 12:06:19
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę łożysk. 2005-06-24 13:53:54
dokument Ogłoszenie dot.: Dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego oraz kształtek wodociągowych ocynkowanych, zaworów kulowych, przelotowych, czerpalnych i śrubunków 2005-06-08 13:42:23
dokument Ogłoszenie dot.: Wydobycie, zagospodarowanie lub utylizacja osadów z klarowania wody /grupa 19 09 02 katalogu odpadów/ ze zbiornika zalądowania w ZPW „MIEDWIE”. 2005-06-06 12:26:30
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę dla ZWiK Spółka z o. o. naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5 – 1,5 l 2005-05-23 13:45:51
dokument Ogłoszenie dot.: „Dostawa materiałów budowlanych i armatury sanitarnej” 2005-05-23 13:45:26
dokument Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa tarcz diamentowych i korundowych” 2005-05-06 14:56:38
dokument Ogłoszenie dot.: „Usługi kserograficzne wielkoformatowe” 2005-05-06 14:20:35
dokument Ogłoszenie dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę dla ZWiK Spółka z o. o. oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów. 2005-04-27 12:15:16
dokument Ogłoszenie dot.: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę olejów i smarów. 2005-04-27 10:01:09
dokument Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa nawiertek – zasuw domowych” 2005-04-26 13:17:44
dokument Ogłoszenie dot.:„Dostawa łączników naprawczych żeliwnych rurowych i kołnierzowych” 2005-04-14 13:33:51
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie wyrobów śrubowych ocynkowanych oraz wyrobów śrubowych nierdzewnych 2005-04-14 13:32:48
dokument Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa drutów nawojowych, przewodów i kabli niskiego napięcia oraz osprzętu elektroinstalacyjnego” 2005-04-14 13:32:13
dokument Ogłoszenie dot.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbie w mieście Szczecinie – etap V zadanie 3" 2005-04-12 10:19:53
dokument Ogłoszenie dot.: Dotyczy: postępowania na dostawę kwasu solnego i chlorynu sodu. 2005-04-11 12:21:20
dokument Ogłoszenie dot.: "Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie" 2005-04-07 13:20:04
dokument Ogłoszenie dot.: "Wykonanie oraz dostawa druków ogólnodostępnych oraz firmowychdla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie" 2005-04-07 13:19:15
dokument Ogłoszenie dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę dla ZWiK Spółka z o. o. papieru komputerowego, składanki komputerowej oraz rolek termicznych 2005-04-07 10:47:44
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę polielektrolitu do odwadniania osadu 2005-04-07 10:47:29
dokument Ogłoszenie dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej, ul. Andersena i ul. Łącznej wraz z rozbudową pompowni pr 2005-04-05 11:55:56
dokument Ogłoszenie dot.: Dotyczy: postępowania na dostawę chloru ciekłego. 2005-04-04 13:43:27
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWiK Spółka z o. o. obuwia roboczego i ochronnego 2005-03-24 12:32:13
dokument Ogłoszenie dot.: Przewóz osób na zorganizowane przez zamawiającego imprezy zakładowe 2005-03-14 14:34:16
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie rękawic roboczych i ochronnych 2005-03-07 11:43:55
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK kruszyw 2005-03-03 10:41:22
dokument Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie wpustów ulicznych 2005-02-22 11:30:01
dokument Ogłoszenie dot.: Zakup płyt wiórowych laminowanych o grubościach # 18 mm i # 25 mm oraz płyty MDF / HDF laminowanej o grubości # 3 mm 2005-02-15 15:48:50
dokument Ogłoszenie dot.: Zakup płyt wiórowych laminowanych o grubościach # 18 mm i # 25 mm oraz płyty MDF / HDF laminowanej o grubości # 3 mm 2005-02-15 15:47:53
dokument Ogłoszenie dot.: Postępowania na dostawę kwasu solnego i chlorynu sodu 2005-02-15 15:45:34
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę rur, kształtek i złączek z PE i elektrooporowych. 2005-01-19 15:05:18
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinu 2005-01-14 13:54:03
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania na najem zbiorników do magazynowania tlenu ciekłego dla Zakładu Produkcji Wody Miedwie 2005-01-14 13:52:57
dokument Ogłoszenie dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę baterii 2005-01-14 11:44:52
dokument Ogłoszenie dot.: "postępowania na dostawę zaprawy cementowej szybkowiążącej" 2005-01-11 14:48:03
dokument Ogłoszenie dot.: „MODERNIZACJA ELEKTROENERGETYCZNEGO UKŁADU ROZDZIAŁU ENERGII W STACJI UZDATNIANIA WODY MIEDWIE” 2005-01-11 11:41:23
dokument Ogłoszenie dot.: "dostawy środków higienicznych". 2005-01-10 14:36:52
dokument Ogłoszenie dot.: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 01.01.2005 r. d 2005-01-10 09:41:25
dokument Ogłoszenie dot.: „ Remont kanału ogólnospławnego na odcinku od ul. Św. Marcina do ul. K. Kazimierza w Szczecinie” 2005-01-06 13:55:29
dokument Ogłoszenie dot.: ,,Remont budynku ,,ZPW 1-Maja” przy ul. Bożeny 11 w Szczecinie, polegający na odnowieniu elewacji, wymianie okien i dociepleniu ściany hali filtrów.” 2005-01-05 13:28:30