Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o wyniku postępowania na remont sieci wodociągowych metodą bezodkrywkową w Alei Jedności Narodowej. Andrzej Dymitruk 2004-02-18 12:34:19 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na przebudowę hydroforni przy ul. Szafera 10 w Szczecinie. Oferty należy składać do: 02.04.2004. Andrzej Dymitruk 2004-02-18 12:33:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2004-02-12 12:51:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie olejów i smarów Andrzej Dymitruk 2004-02-12 12:50:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie obuwia roboczego i ochronneg Andrzej Dymitruk 2004-02-12 12:50:02 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : ułożenie kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami w ul. Bat. Chłopskich na odcinku od ul. Bat. Chłopskich nr 7 do ul. Kopalnianej. Oferty należy składać do: 31.03.200 Andrzej Dymitruk 2004-02-12 09:06:06 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Oferty należy składać do: 05.03.2004. Andrzej Dymitruk 2004-02-11 09:15:52 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : "Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi przerobu odpadów...". Ofert należy składać do: 19.03.2004. Andrzej Dymitruk 2004-02-10 09:26:07 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2004-02-09 11:46:36 dodanie dokumentu
Stan pzyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2004-02-03 14:36:49 dodanie dokumentu
Stan pzyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2004-02-03 13:20:00 dodanie dokumentu
Majątek ZWiK Sp. z o.o. Andrzej Dymitruk 2004-02-03 12:41:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku postępowania na rozbudowę systemu informatycznego w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2004-02-03 08:58:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie koagulantów do uzdatniania wody dla ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2004-01-29 13:39:52 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na :dostawę nawiertek - zasuw domowych. Oferty należy składać do: 18.02.2004. Andrzej Dymitruk 2004-01-29 13:39:13 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : Remont rurociągu stalowego wód płucznych o dł 186mb w galerii rurociągów na ZPW „Miedwie". Oferty należy składać do: 09.02.2004. Andrzej Dymitruk 2004-01-29 13:38:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest dostawa części do montażu i regeneracji wodomierzy typu: WODN Andrzej Dymitruk 2004-01-23 13:59:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę dla ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie rękawic roboczych. Andrzej Dymitruk 2004-01-23 13:13:47 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i testów laboratoryjnych. Oferty należy składać do 02.02.2004. Andrzej Dymitruk 2004-01-23 13:05:23 dodanie dokumentu
Przetargi (2004) Andrzej Dymitruk 2004-01-23 10:25:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o wynikach (2004) Andrzej Dymitruk 2004-01-23 10:25:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie rękawic roboczych . Andrzej Dymitruk 2004-01-21 12:51:45 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : DOSTAWA KRUSZYW ( piasku płukanego, żwiru i tłucznia ) . Oferty należy składać do: 16 .02.2004 Andrzej Dymitruk 2004-01-21 12:51:05 dodanie dokumentu
Rejestrator rozmów telefonicznych Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2004-01-14 12:48:08 dodanie dokumentu
Zeszyt awarii Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2004-01-14 12:47:39 dodanie dokumentu
Archiwum Zakładowe Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2004-01-14 12:47:10 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO I TESTÓW LABORATORYJNYCH. Oferty należy składać do: 02.02.2004 Andrzej Dymitruk 2004-01-09 13:28:21 dodanie dokumentu
Przetargi Andrzej Dymitruk 2004-01-09 13:27:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego na „Dostawę prasy codziennej , tygodników , dwutygodników i miesięczników dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o.". Andrzej Dymitruk 2004-01-08 13:04:34 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2004-01-06 14:21:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego na sukcesywny odbiór kruszyw przez Zamawiającego od Oferenta. Andrzej Dymitruk 2004-01-06 14:20:30 dodanie dokumentu
2004 Andrzej Dymitruk 2004-01-06 14:18:30 dodanie dokumentu
Przyjmowanie spraw Andrzej Dymitruk 2004-01-05 13:10:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o wynikach postępowania przetargowego... Andrzej Dymitruk 2003-12-24 11:03:58 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Wolińskiej w Szczecinie. Oferty należy składać do: 20 .01.2004. Andrzej Dymitruk 2003-12-19 14:25:33 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wymianę i budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. : Skalistej, Inżynierskiej , Cynowej, Walczaka , Gipsowej , ,Ziarnistej , Odległej , Kołowskiej Andrzej Dymitruk 2003-12-19 14:19:43 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : DOSTAWĘ KOAGULANTÓW DO UZDATNIANIA WODY DLA ZPW MIEDWIE. Oferty należy składać do: 19.01.2004. Andrzej Dymitruk 2003-12-19 12:50:30 dodanie dokumentu
Przetargi 2003 r. Andrzej Dymitruk 2003-12-19 12:49:58 dodanie dokumentu
Informacje nieudostępnione w BIP Andrzej Dymitruk 2003-12-04 13:08:41 dodanie dokumentu
Tryb działania Andrzej Dymitruk 2003-12-03 13:13:25 dodanie dokumentu