Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie dot.: Remont kładek wodociągowych w ul. Budziszyńskiej i 9-go Maja w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2005-10-12 10:18:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych i polietylenowych HDPE Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-10-12 10:00:43 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości do 400.000 EUR na : Dostawę wiertnicy do przyłączy sieci kanalizacyjnych Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-10-11 08:51:41 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2005-10-04 13:58:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego remontu budynku filtrów i koagulacji usytuowanego na terenie ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2005-10-04 09:43:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dostawa dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie wyrobów betonowych i materiałów budowlanych Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-30 12:53:36 dodanie dokumentu
Dostawa samochodów ciężarowych z podwójną kabiną o dmc. do 3,5t, w formie leasingu operacyjnego Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-30 11:17:40 dodanie dokumentu
Dostawa samochodów ciężarowych typu furgon o dmc. do 3,5t, w formie leasingu operacyjnego Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-30 11:17:09 dodanie dokumentu
Dostawa ładowarki o pojemności łyżki 1m³ oraz młota hydraulicznego do koparko-ładowarki CAT 432, w formie leasingu operacyjnego Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-30 11:15:53 dodanie dokumentu
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR, KSZTAŁTEK i STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z PCV Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-28 11:32:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: dostawa koksu Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-28 11:31:46 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dn. 30.XI.2004 i 03.XII.2004 r. w Bazie Transportu i Sprzętu Andrzej Dymitruk 2005-09-27 12:41:11 dodanie dokumentu
„Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na „Remont kładek wodociągowych w ul .Budziszyńskiej i ul. 9-go Maja w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-22 12:55:26 dodanie dokumentu
„SUKCESYWNA DOSTAWA KONSOL WODOMIERZOWYCH NIERDZEWNYCH ORAZ ZAWORÓW SKOŚNYCH ZWROTNO-ZAPOROWYCH” Andrzej Dymitruk 2005-09-19 09:08:57 dodanie dokumentu
SUKCESYWNA DOSTAWA SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ŻELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH HDPE Andrzej Dymitruk 2005-09-19 09:07:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania na sukcesywną dostawę rur i kształtek kanalizacyjnych z PCV oraz rur i nasuwek ciśnieniowych wodnych z PCV Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-14 12:40:35 dodanie dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2005-09-13 11:51:40 dodanie dokumentu
"Modernizacja stanowiska do legalizacji wodomierzy Ø 50 – Ø 150 w budynku przy ul. Tatrzańskiej 1„ Andrzej Dymitruk 2005-09-13 08:49:59 dodanie dokumentu
„Świadczenie usług polegających na zamieszczaniu ogłoszeń w prasie” Andrzej Dymitruk 2005-09-09 14:39:46 dodanie dokumentu
Dostawa wyrobów betonowych i materiałów budowlanych Andrzej Dymitruk 2005-09-08 13:54:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: dostawa dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie systemu do inspekcji sieci kanalizacyjnej i lokalizatora przyłączy Andrzej Dymitruk 2005-09-08 13:54:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: dostawa dla ZWiK Spółka z o.o. środków czystości w postaci koncentratów Andrzej Dymitruk 2005-09-08 11:18:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: dostawa palnika do biogazu Andrzej Dymitruk 2005-09-07 15:16:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę pomp poziomych jednostopniowych Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-06 09:18:12 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-05 10:02:09 dodanie dokumentu
Schemat Organizacyjny Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-31 14:07:07 dodanie dokumentu
Schemat Organizacyjny Andrzej Dymitruk 2005-08-31 09:52:46 dodanie dokumentu
Zarząd Spółki Andrzej Dymitruk 2005-08-31 09:51:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 /z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznej i piorunochro Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-30 13:30:48 dodanie dokumentu
Pomoc techniczna dla PIU , kontrakt nr 10 Andrzej Dymitruk 2005-08-25 14:34:57 edycja dokumentu
Pomoc techniczna dla PIU , kontrakt nr 10 Andrzej Dymitruk 2005-08-25 14:29:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie dot.: "Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV w pompowni P-3 w ZPW „POMORZANY” w Szczecinie" Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-24 08:53:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV w pompowni P-3 w ZPW „POMORZANY” w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-23 12:39:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Modernizacja rozdzielni 15 kV w PW „KIJEWO” w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-23 12:39:02 dodanie dokumentu
Rehabilitacja techniczna kolektora sanitarnego d=1200 WIPRO w ul. Pomorskiej w Szczecinie Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-23 10:58:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Modernizacja rozdzielni 15 kV w ZPW „Pilchowo” w Szczecinie Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-17 09:08:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Sieci wodociągowej w ulicach Pastelowej, Gradowej i Pasiecznej oraz wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy Rymarskiej nr 100 i 118 w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2005-08-12 13:04:12 dodanie dokumentu
„Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 500 mm na odcinku pomiędzy studnią K 1 a studnią K 3 o długości ok. 46,0 m w ulicy Niny Rydzewskiej w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-11 09:29:14 dodanie dokumentu
„Sukcesywny odbiór osadu ściekowego (grupa katalogowa 19 08 05) z oczyszczalni ścieków Zdroje do zagospodarowania lub unieszkodliwienia” Andrzej Dymitruk 2005-08-09 14:39:18 dodanie dokumentu
Opracowanie wniosku o dokonanie zmian warunków przedsięwzięcia w ramach ISPA dla projektu pn.: „Poprawa jakości wody w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-09 12:24:09 dodanie dokumentu