Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej pt. „Rehabilitacja techniczna kanalizacji ogólnospławnej betonowej w ul. Tatrzańskiej, Wojciechowskiego i Unisławy Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-29 12:07:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa maszyn budowlanych” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-29 12:06:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę łożysk. Andrzej Dymitruk 2005-06-24 13:53:54 dodanie dokumentu
„ Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 500 mm na odcinku pomiędzy studnią K 1 a studnią K 3 o długości ok. 46,0 m w ulicy Niny Rydzewskiej w Szczecinie ” Andrzej Dymitruk 2005-06-22 10:46:24 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 /z wyłączeniem kontroli inst Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-16 14:54:51 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 400.000 EUR na : „DOSTAWA KOKSU” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-16 11:23:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości do 400.000 EUR na : „DOSTAWA POMP POZIOMYCH JEDNOSTOPNIOWYCH” Andrzej Dymitruk 2005-06-13 14:29:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego oraz kształtek wodociągowych ocynkowanych, zaworów kulowych, przelotowych, czerpalnych i śrubunków Andrzej Dymitruk 2005-06-08 13:42:23 dodanie dokumentu
SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH Andrzej Dymitruk 2005-06-08 13:41:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego oraz kształtek wodociągowych ocynkowanych, zaworów kulowych, przelotowych, czerpalnych i śrubunków Andrzej Dymitruk 2005-06-08 13:40:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Wydobycie, zagospodarowanie lub utylizacja osadów z klarowania wody /grupa 19 09 02 katalogu odpadów/ ze zbiornika zalądowania w ZPW „MIEDWIE”. Andrzej Dymitruk 2005-06-06 12:26:30 dodanie dokumentu
Wykonanie magistrali i sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej - Eskadrowej w Szczecinie Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-01 11:15:59 dodanie dokumentu
Zarząd Spółki Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-05-30 13:58:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę dla ZWiK Spółka z o. o. naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5 – 1,5 l Andrzej Dymitruk 2005-05-23 13:45:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Dostawa materiałów budowlanych i armatury sanitarnej” Andrzej Dymitruk 2005-05-23 13:45:26 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-05-19 15:49:34 dodanie dokumentu
SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ORAZ KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH OCYNKOWANYCH, ZAWORÓW KULOWYCH, PRZELOTOWYCH, CZERPALNYCH I ŚRUBUNKÓW Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-05-16 08:59:11 dodanie dokumentu
SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW LABORATORYJNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, MATERIAŁÓW FILTRACYJNYCH, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH Andrzej Dymitruk 2005-05-12 12:57:34 dodanie dokumentu
Dostawa samochodu przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów i ciągłym procesem recyrkulacji wody Andrzej Dymitruk 2005-05-12 09:06:55 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pt. „Przebudowa układu zasilania w wodę osiedli WIELGOWO i SŁAWOCIESZE w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2005-05-11 15:12:24 dodanie dokumentu
Dostawa samochodu przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów i ciągłym procesem recyrkulacji wody Andrzej Dymitruk 2005-05-11 15:11:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa tarcz diamentowych i korundowych” Andrzej Dymitruk 2005-05-06 14:56:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Usługi kserograficzne wielkoformatowe” Andrzej Dymitruk 2005-05-06 14:20:35 dodanie dokumentu
Majątek ZWiK Sp. z o.o. Andrzej Dymitruk 2005-05-05 13:28:23 dodanie dokumentu
„Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 /z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej/ ustawy z dn Andrzej Dymitruk 2005-05-04 14:08:55 dodanie dokumentu
SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŁOŻYSK Andrzej Dymitruk 2005-04-29 13:51:00 dodanie dokumentu
SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ZASUW KOŁNIERZOWYCH DŁUGICH F 5 I KRÓTKICH F 4 ORAZ HYDRANTÓW PODZIEMNYCH P.POŻ Andrzej Dymitruk 2005-04-28 14:14:42 dodanie dokumentu
„Roboty bitumiczne po robotach awaryjnych wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Szczecina” Andrzej Dymitruk 2005-04-28 12:04:19 dodanie dokumentu
„Rehabilitacja sieci kanalizacyjne ogólnospławnej w ul. Tatrzańskiej, Wojciechowskiego i ul. Unisławy w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2005-04-28 12:03:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę dla ZWiK Spółka z o. o. oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów. Andrzej Dymitruk 2005-04-27 12:15:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę olejów i smarów. Andrzej Dymitruk 2005-04-27 10:01:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa nawiertek – zasuw domowych” Andrzej Dymitruk 2005-04-26 13:17:44 dodanie dokumentu
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w dn. 12.XI.2004 r. w warsztatach TME Andrzej Dymitruk 2005-04-25 10:21:25 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dn. 30.XI.2004 i 03.XII.2004 r. w Bazie Transportu i Sprzętu Andrzej Dymitruk 2005-04-25 10:21:00 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dn. 11,12,13,17 i 27.VIII.2004 r. w ZPW "X" Andrzej Dymitruk 2005-04-25 10:20:33 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości do 400.000 EUR na : „DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO” Andrzej Dymitruk 2005-04-22 12:02:23 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ARMATURY SANITARNEJ Andrzej Dymitruk 2005-04-22 12:01:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.:„Dostawa łączników naprawczych żeliwnych rurowych i kołnierzowych” Andrzej Dymitruk 2005-04-14 13:33:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie wyrobów śrubowych ocynkowanych oraz wyrobów śrubowych nierdzewnych Andrzej Dymitruk 2005-04-14 13:32:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa drutów nawojowych, przewodów i kabli niskiego napięcia oraz osprzętu elektroinstalacyjnego” Andrzej Dymitruk 2005-04-14 13:32:13 dodanie dokumentu