Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-10-20 09:55:42 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniach 26.09 - 04.10 br. w ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-10-19 10:48:27 dodanie dokumentu
Archiwum Zakładowe Andrzej Dymitruk 2017-10-17 09:47:27 edycja dokumentu
Archiwum Zakładowe Andrzej Dymitruk 2017-10-17 09:29:58 edycja dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Bluszczowej, Wysokiej, Stromej i Ustowskiej Andrzej Dymitruk 2017-10-16 14:35:38 dodanie dokumentu
Tryb działania Andrzej Dymitruk 2017-10-16 09:19:58 usunięcie załacznika
Tryb działania Andrzej Dymitruk 2017-10-16 09:19:47 edycja dokumentu
Tryb działania Andrzej Dymitruk 2017-10-13 14:15:09 edycja dokumentu
Akt Założycielski Andrzej Dymitruk 2017-10-13 14:13:58 dodanie dokumentu
Tryb działania Andrzej Dymitruk 2017-10-13 14:13:23 usunięcie załacznika
Dochody i straty Andrzej Dymitruk 2017-10-13 13:24:43 edycja dokumentu
Majątek ZWiK Sp. z o.o. Andrzej Dymitruk 2017-10-13 13:23:02 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona w dniu 9 października 2017 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie dot. Wodociągu Miedwie - Nieznań Andrzej Dymitruk 2017-10-12 09:36:41 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona w dniu 5 września 2017 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w PW_ZB_Warszewo Andrzej Dymitruk 2017-10-12 09:35:49 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona w dniu 29 września 2017 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w PW_ZB_Niebuszewo Andrzej Dymitruk 2017-10-12 09:35:23 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona w dniu 6 października 2017 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w ZPW Arkonka Andrzej Dymitruk 2017-10-12 09:35:01 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona w dniu 9 października 2017 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie dot. Wodociągu Miedwie - Nieznań Andrzej Dymitruk 2017-10-12 09:34:37 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona w dniu 2 października 2017 r. przez państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie dot. Wodociągu Miedwie - Nieznań Andrzej Dymitruk 2017-10-12 09:34:05 dodanie dokumentu
Schemat Organizacyjny Andrzej Dymitruk 2017-10-09 08:47:02 dodanie dokumentu
Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych Andrzej Dymitruk 2017-10-04 14:41:59 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa łożysk tocznych Andrzej Dymitruk 2017-10-04 08:16:33 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego, chloranu (III) sodu, wodorowęglanu sodu i kwasu chlorowodorowego Andrzej Dymitruk 2017-10-04 07:28:51 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 21.IX.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-10-02 09:13:58 dodanie dokumentu
Likwidacja pompowni ścieków przy ul. Bohaterów Narwiku wraz z budową odcinka grawitacyjnego pod ul. Południową w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-09-28 14:57:53 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 31.08.2017 r. w ZPW Pilchowo Andrzej Dymitruk 2017-09-28 11:53:39 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 31.08.2017 r. w ZPW Pilchowo Andrzej Dymitruk 2017-09-28 11:49:10 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie w dniu 25 września 2017 r. w Oczyszczalni Ścieków Zdroje Andrzej Dymitruk 2017-09-28 09:58:50 dodanie dokumentu
Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych Andrzej Dymitruk 2017-09-27 10:29:43 usunięcie załacznika
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (18.07.2017 - 25.09.2017) Andrzej Dymitruk 2017-09-25 11:26:12 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż. Andrzej Dymitruk 2017-09-20 15:03:32 dodanie dokumentu
Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych Andrzej Dymitruk 2017-09-20 07:30:49 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Bluszczowej, Wysokiej, Stromej i Ustowskiej Andrzej Dymitruk 2017-09-19 09:13:33 dodanie dokumentu
Likwidacja pompowni ścieków przy ul. Bohaterów Narwiku wraz z budową odcinka grawitacyjnego pod ul. Południową w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-09-18 20:22:11 dodanie dokumentu
Dostawa pomp zatapialnych Andrzej Dymitruk 2017-09-18 12:35:04 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych samopoziomujących Andrzej Dymitruk 2017-09-15 13:58:06 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 16.VIII.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-09-14 12:03:20 dodanie dokumentu
Remont kolektora sanitarnego w ul. Pomorskiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-09-13 09:09:57 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie - Etap IV i V Andrzej Dymitruk 2017-09-11 10:47:44 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniach 28.07 - 11.08. br. w OŚ Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-09-11 10:45:51 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniach 28.07 - 11.08. br. w OŚ Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-09-11 10:45:37 dodanie dokumentu