Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarząd Spółki Andrzej Dymitruk 2018-02-05 12:05:23 edycja dokumentu
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego Andrzej Dymitruk 2018-01-23 09:06:27 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie w dniu 12.01.2017 r. w ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2018-01-23 07:23:42 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie w dniu 12.01.2017 r. w ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2018-01-23 07:21:46 dodanie dokumentu
Dostawa części zamiennych do pomp WANGEN, NETZSCH i motoreduktorów do pomp SEEPEX Andrzej Łuczak 2018-01-18 14:40:02 dodanie dokumentu
Dostawa wymiennika ciepła Andrzej Łuczak 2018-01-12 09:12:59 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (17.11.2017 - 09.01.2018) Andrzej Dymitruk 2018-01-10 13:08:49 dodanie dokumentu
Schemat Organizacyjny Andrzej Dymitruk 2018-01-09 12:23:16 dodanie dokumentu
Dostawa części zamiennych do pomp SEEPEX Andrzej Dymitruk 2018-01-08 13:37:59 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie - Etap IV i V Andrzej Dymitruk 2018-01-08 12:47:23 dodanie dokumentu
Projekt remontu kapitalnego przepompowni ścieków P-1 przy ul. E. Gierczak oraz przepompowni ścieków przy ul. Słowiczej 30 w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-01-03 14:22:17 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 04.XII.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-12-28 09:58:31 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Kopernika oraz Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Piechoty, Jaśminowej, Młodzieży Polskiej, Walecznych, Batalionów Chłopskich 44-55 Andrzej Dymitruk 2017-12-18 14:36:17 dodanie dokumentu
Kampania pomiarowa i aktualizacja bazy danych GIS w zakresie gospodarki ściekowej Andrzej Dymitruk 2017-12-13 11:43:45 dodanie dokumentu
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym Andrzej Dymitruk 2017-12-11 12:27:14 dodanie dokumentu
Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-12-07 11:44:34 dodanie dokumentu
Dostawa pomp zatapialnych Andrzej Dymitruk 2017-12-05 11:57:04 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru Andrzej Dymitruk 2017-12-04 08:46:13 dodanie dokumentu
Serwis okresowy jednostki kogeneracyjnej PETRA 300 C zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków ZDROJE Andrzej Dymitruk 2017-12-01 12:08:39 dodanie dokumentu
Dostawa wymiennika ciepła Andrzej Dymitruk 2017-11-27 12:29:17 dodanie dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-11-21 14:10:36 edycja dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-11-21 14:09:43 edycja dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (26.09.2017 - 17.11.2017) Andrzej Dymitruk 2017-11-17 12:43:15 dodanie dokumentu
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Kurza Stopka w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-16 14:48:23 dodanie dokumentu
Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie (zaprojektuj i wybuduj) Andrzej Dymitruk 2017-11-16 09:34:34 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzana przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie, w dniu 06.11.2017 r. w PW Kijewo Andrzej Dymitruk 2017-11-14 14:22:21 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzana przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie, w dniu 06.11.2017 r. w PW Kijewo Andrzej Dymitruk 2017-11-14 14:21:50 dodanie dokumentu
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji Hach Lange zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE Andrzej Dymitruk 2017-11-10 13:10:15 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-11-10 12:38:09 usunięcie załacznika
Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw oraz przebudowa rurociągów i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 13:11:28 dodanie dokumentu
Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw oraz przebudowa rurociągów i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 12:53:27 usunięcie dokument
Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw oraz przebudowa rurociągów i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 12:31:21 dodanie dokumentu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 07:20:04 edycja dokumentu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 07:19:51 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 25.09 br. w ZPW Świerczewo Andrzej Dymitruk 2017-11-07 13:08:25 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 25.09 br. w ZPW Świerczewo Andrzej Dymitruk 2017-11-07 13:08:15 dodanie dokumentu
Projekt przebudowy instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego O. Ś. Pomorzany w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-06 10:09:50 dodanie dokumentu
Wdrożenie systemu ochrony sieci komputerowej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-03 14:20:43 dodanie dokumentu
ROZBUDOWA WĘZŁA OBRÓBKI OSADU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POMORZANY Andrzej Dymitruk 2017-10-31 14:18:26 usunięcie załacznika
ROZBUDOWA WĘZŁA OBRÓBKI OSADU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POMORZANY Andrzej Dymitruk 2017-10-31 14:17:53 usunięcie załacznika