Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Płonia w Szczecinie - Etap I Andrzej Dymitruk 2017-08-28 14:39:08 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostaw rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U Andrzej Dymitruk 2017-08-23 11:11:45 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych Andrzej Dymitruk 2017-08-22 14:41:02 dodanie dokumentu
ROZBUDOWA WĘZŁA OBRÓBKI OSADU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POMORZANY Andrzej Dymitruk 2017-08-22 07:27:54 dodanie dokumentu
Dostawa dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych Andrzej Dymitruk 2017-08-17 14:35:41 usunięcie załacznika
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Podgórnej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-08-17 14:16:21 usunięcie załacznika
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Podgórnej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-08-17 13:26:17 usunięcie załacznika
Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-08-17 09:33:35 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż wagi samochodowej z legalizacją na terenie Zakładu Produkcji Wody Miedwie Andrzej Dymitruk 2017-08-17 08:34:10 dodanie dokumentu
Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów Andrzej Dymitruk 2017-08-17 08:17:13 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gryfinie w dniu 08.08.2017 r. w ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2017-08-09 14:33:07 dodanie dokumentu
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZWiK, PWiK, TS, PSSE I TRZECHPORTÓW NA ROK 2018 Andrzej Dymitruk 2017-08-08 14:52:24 dodanie dokumentu
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Podgórnej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-08-08 13:02:16 dodanie dokumentu
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia do radarowego pomiaru przepływu ścieków Andrzej Dymitruk 2017-08-03 14:20:56 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona prze Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 22.06.2017 w ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-08-01 11:49:57 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona prze Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 22.06.2017 w ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-08-01 11:49:24 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 28.06.2017 r w Pompowni Wody Las Arkoński. Andrzej Dymitruk 2017-07-27 10:04:22 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w placówkach ZWiK. Andrzej Dymitruk 2017-07-27 10:04:06 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 28.06.2017 r w Pompowni Wody Las Arkoński. Andrzej Dymitruk 2017-07-27 10:02:09 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 28.06.2017 r w Pompowni Wody Las Arkoński. Andrzej Dymitruk 2017-07-27 10:00:47 dodanie dokumentu
Dostawa dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych Andrzej Dymitruk 2017-07-26 14:42:54 dodanie dokumentu
Zakup samochodów z wyposażeniem warsztatowym na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej (szt. 2) Andrzej Dymitruk 2017-07-25 14:33:03 dodanie dokumentu
Kontrola - Polskie Centrum Akredytacji (01.06.2016 r.) Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:49:56 usunięcie dokument
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w placówkach ZWiK. Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:26:15 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w placówkach ZWiK. Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:24:28 dodanie dokumentu
Kontrola - Polskie Centrum Akredytacji (01.06.2016 r.) Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:22:06 edycja dokumentu
Kontrola - Polskie Centrum Akredytacji (01.06.2016 r.) Andrzej Dymitruk 2017-07-24 14:21:59 usunięcie załacznika
Zapytanie o informację publiczną z dnia 18.VII.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-21 12:37:51 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 02.06.2017 r. w Stacji uzdatniania wody, ul. 1 Maja/Bożeny Andrzej Dymitruk 2017-07-21 09:25:13 dodanie dokumentu
Bezprzewodowy monitoring sieci wodociągowej na Prawobrzeżu Szczecina Andrzej Dymitruk 2017-07-20 10:58:34 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-07-18 14:54:54 usunięcie załacznika
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-07-18 14:54:45 usunięcie załacznika
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (19.06.2017 - 17.07.2017) Andrzej Dymitruk 2017-07-18 11:14:41 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 13.VI.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-17 09:12:26 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa złączek zaiskowych do rur z polietylenu (PE) Andrzej Dymitruk 2017-07-13 14:28:11 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 29.VI.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-13 13:06:02 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 27.VI.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-13 13:05:39 dodanie dokumentu
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w latach 2017 - 2019 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) Andrzej Dymitruk 2017-07-12 12:24:27 dodanie dokumentu
Modernizacja układu napięcia gwarantowanego 220V DC w Zakładzie Produkcji Wody "Pomorzany" w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-07-11 13:18:42 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 30.VI.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-07-11 11:42:58 dodanie dokumentu