Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym Andrzej Dymitruk 2017-12-11 12:27:14 dodanie dokumentu
Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-12-07 11:44:34 dodanie dokumentu
Dostawa pomp zatapialnych Andrzej Dymitruk 2017-12-05 11:57:04 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru Andrzej Dymitruk 2017-12-04 08:46:13 dodanie dokumentu
Serwis okresowy jednostki kogeneracyjnej PETRA 300 C zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków ZDROJE Andrzej Dymitruk 2017-12-01 12:08:39 dodanie dokumentu
Dostawa wymiennika ciepła Andrzej Dymitruk 2017-11-27 12:29:17 dodanie dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-11-21 14:10:36 edycja dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-11-21 14:09:43 edycja dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (26.09.2017 - 17.11.2017) Andrzej Dymitruk 2017-11-17 12:43:15 dodanie dokumentu
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Kurza Stopka w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-16 14:48:23 dodanie dokumentu
Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie (zaprojektuj i wybuduj) Andrzej Dymitruk 2017-11-16 09:34:34 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzana przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie, w dniu 06.11.2017 r. w PW Kijewo Andrzej Dymitruk 2017-11-14 14:22:21 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzana przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie, w dniu 06.11.2017 r. w PW Kijewo Andrzej Dymitruk 2017-11-14 14:21:50 dodanie dokumentu
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji Hach Lange zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE Andrzej Dymitruk 2017-11-10 13:10:15 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie oraz wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-11-10 12:38:09 usunięcie załacznika
Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw oraz przebudowa rurociągów i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 13:11:28 dodanie dokumentu
Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw oraz przebudowa rurociągów i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 12:53:27 usunięcie dokument
Budowa pompowni wody i remont zbiorników wodociągowych wraz z komorą zasuw oraz przebudowa rurociągów i innych niezbędnych sieci wraz z zagospodarowaniem terenu na placówce przy ul. Lechickiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 12:31:21 dodanie dokumentu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 07:20:04 edycja dokumentu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-08 07:19:51 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 25.09 br. w ZPW Świerczewo Andrzej Dymitruk 2017-11-07 13:08:25 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 25.09 br. w ZPW Świerczewo Andrzej Dymitruk 2017-11-07 13:08:15 dodanie dokumentu
Projekt przebudowy instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego O. Ś. Pomorzany w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-06 10:09:50 dodanie dokumentu
Wdrożenie systemu ochrony sieci komputerowej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-11-03 14:20:43 dodanie dokumentu
ROZBUDOWA WĘZŁA OBRÓBKI OSADU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POMORZANY Andrzej Dymitruk 2017-10-31 14:18:26 usunięcie załacznika
ROZBUDOWA WĘZŁA OBRÓBKI OSADU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POMORZANY Andrzej Dymitruk 2017-10-31 14:17:53 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Płonia w Szczecinie - Etap I Andrzej Dymitruk 2017-10-31 12:53:06 dodanie dokumentu
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Piekary w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-10-26 12:16:39 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 14 września 2017 r., w ZPW Pilchowo Andrzej Dymitruk 2017-10-25 14:45:25 dodanie dokumentu
Test Andrzej Dymitruk 2017-10-25 10:09:47 usunięcie dokument
Test Andrzej Dymitruk 2017-10-25 10:09:38 dodanie dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-10-25 10:08:49 edycja dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-10-25 10:08:37 edycja dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-10-25 10:08:26 edycja dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-10-25 10:08:17 dodanie dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2017-10-20 09:55:42 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniach 26.09 - 04.10 br. w ZPW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2017-10-19 10:48:27 dodanie dokumentu
Archiwum Zakładowe Andrzej Dymitruk 2017-10-17 09:47:27 edycja dokumentu
Archiwum Zakładowe Andrzej Dymitruk 2017-10-17 09:29:58 edycja dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Bluszczowej, Wysokiej, Stromej i Ustowskiej Andrzej Dymitruk 2017-10-16 14:35:38 dodanie dokumentu