Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 21.12.2017 r. w PW Kijewo Andrzej Dymitruk 2018-04-03 15:01:53 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 21.12.2017 r. w PW Kijewo Andrzej Dymitruk 2018-04-03 15:00:48 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 21.12.2017 r. w PW Płonia Andrzej Dymitruk 2018-04-03 14:48:53 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 20.02.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-04-03 13:56:57 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 20.02.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-04-03 13:56:44 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-29 14:03:19 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Niedziałkowskiego (na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Unisławy) w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-29 13:26:50 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 16.III.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-03-27 12:29:44 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa środków higieniczno-sanitarnych, środków czystości oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-23 11:53:08 dodanie dokumentu
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-21 12:35:30 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2018-03-21 10:44:48 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2018-03-21 10:35:12 usunięcie załacznika
Dostawa tokarki uniwersalnej Andrzej Dymitruk 2018-03-20 14:16:31 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5 l - 1,5 l Andrzej Dymitruk 2018-03-20 14:09:51 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2018-03-13 13:34:38 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Niedziałkowskiego (na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Unisławy) w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-13 13:14:25 dodanie dokumentu
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) pochodzące z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych Andrzej Dymitruk 2018-03-12 08:43:23 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 19.II.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-03-09 08:49:15 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 01.02.2018 r. w OŚ Pomorzany Andrzej Dymitruk 2018-03-08 12:26:13 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 01.02.2018 r. w OŚ Pomorzany Andrzej Dymitruk 2018-03-08 12:25:50 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 09.01.2018 r. w ZWiK ul. Golisza 10 Andrzej Dymitruk 2018-03-08 11:04:13 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych i polietylenowych PEHD Andrzej Dymitruk 2018-03-05 14:06:47 usunięcie załacznika
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2018-03-01 08:29:36 edycja dokumentu
Wykoszenie traw na obszarze o łącznej powierzchni 38,4840 ha znajdujących się na terenach ujęć wody oraz na nasypie rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu lub rozdrobnieniem, cztery razy w 2018 roku Andrzej Dymitruk 2018-02-23 08:22:44 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (10.01.2018 - 20.02.2018) Andrzej Dymitruk 2018-02-22 10:36:07 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych i polietylenowych PEHD Andrzej Dymitruk 2018-02-16 15:00:21 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych i polietylenowych PEHD Andrzej Dymitruk 2018-02-16 14:58:04 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2018-02-16 14:44:57 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2018-02-16 14:33:46 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych i polietylenowych PEHD Andrzej Dymitruk 2018-02-16 10:37:06 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 07.II.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-02-15 12:10:20 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 17.01.2017 r. w zakresie pobrania i badania próbek wody do spożycia ze stałych punktów monitoringowych Andrzej Dymitruk 2018-02-08 14:53:37 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 17.01.2017 r. w zakresie pobrania i badania próbek wody do spożycia ze stałych punktów monitoringowych Andrzej Dymitruk 2018-02-08 14:53:18 dodanie dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2018-02-07 10:26:18 edycja dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2018-02-07 10:26:01 dodanie dokumentu
Zarząd i Prokurenci w latach 1999-2017 Andrzej Dymitruk 2018-02-05 14:03:54 dodanie dokumentu
Zarząd i Prokurenci w latach 1999-2017 Andrzej Dymitruk 2018-02-05 14:03:20 usunięcie dokument
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w ul. Bluszczowej, Wysokiej, Stromej i Ustowskiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-02-05 13:53:10 dodanie dokumentu
Zarząd i Prokurenci w latach 1999-2017 Andrzej Dymitruk 2018-02-05 13:33:08 dodanie dokumentu
Zarząd i Prokurenci w latach 1999-2017 Andrzej Dymitruk 2018-02-05 13:32:49 usunięcie dokument