Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont kolektora sanitarnego Dn1200 w ul. Pomorskiej i Dn 500 w ul. Potok w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn:

„ Remont kolektora sanitarnego Dn1200  w ul. Pomorskiej  i Dn 500 w ul. Potok  w Szczecinie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl

2.Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4.Termin  wykonania zamówienia : 12 miesięcy od daty podpisania umowy

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali jedną najważniejszą  robotę polegającą   na budowie, lub  remoncie lub wymianie co najmniej 200 mb sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych min  dn 300   każda orazjednej   roboty budowlanej  polegającej na renowacji sieci kanalizacyjnej  o długości nie mniej niż 200mb  metodą reliningu.

6.Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8.Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena                        – 100%

 Oferty należy składać w terminie do dnia06.08. 2013r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu06.08.2013r. o godz.1005w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości25.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – ( tekst jednolity: Dz.U.z 2010r Nr 113 poz.759 z póź.zm.) na podstawie art. 133 ust 1 w zw. z art.132 ust.1 pkt.4 oraz ust2 tej ustawy

Zastrzega  się możliwość zmian do SIWZ .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 40.KB) 2013-07-12 12:37:11 40.KB 583 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Pomorska aktualna na 2013.doc (DOC, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-12 12:37:11 2.9MB 1047 razy
2 potok_pomorska.jpg (JPG, 889KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-12 12:37:24 889KB 244 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania.doc (DOC, 38.KB) 2013-07-24 12:48:43 38.KB 579 razy
2 Dotyczyodpowiedzi Potok..doc (DOC, 1.0MB) 2013-08-02 13:34:20 1.0MB 839 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_postępowania.doc (DOC, 193KB) 2013-09-17 13:00:02 193KB 700 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 12-07-2013 12:37:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kotwicka 12-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-09-2013 13:00:02