Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW "Miedwie" wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 3 filtrów

OGŁOSZENIE

(zmodyfikowane)

 

               Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza

przetarg nieograniczony (zmówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:

 

 „Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW „Miedwie”

wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 3 filtrów”

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienie można odebrać w Wydziale Produkcji Wody w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 9-14, pok. nr 3, w godz. od 900 do godz. 1400.
  2. Upoważniony do kontaktów z wykonawcami: Marzec Mirosław, tel.:91-4898844
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej oraz częściowej.
  4. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2012 r.

5.  Opis warunków zamówienia określa SIWZ.

6.  Oferty należy składać w terminie do dnia 23.11.2012 r., do godz. 1100 zgodnie z wymogami ujętymi w SIWZ, w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie ul. Golisza 10, w Sekretariacie (pok.124)

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2012 r. o godz. 1130 (pok. 323)

8. Wadium – zgodnie z wymogami ujętymi w SIWZ

9. Kryterium oceny: cena 100%

10. Okres związania ofertą wynosi: 60 dni.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz_nr_3_-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postepowania.doc (DOC, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 14:47:47 88.KB 195 razy
2 Formularz_nr_5_-_Wzor_umowy.doc (DOC, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 14:47:58 141KB 196 razy
3 Formularz_nr_2_-_Oswiadczenie_o_speA_nieniu_warunkow_udziaA_u_w_postepowaniu.doc (DOC, 89KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 14:47:42 89KB 201 razy
4 Formularz_nr_1_-_Oferta_warunkow_realizacji_zamowienia.doc (DOC, 95KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 14:47:37 95KB 211 razy
5 Zalacznik_nr_2_-_Zestawienie_wynikow_z_regeneracji_probnej_wegla_aktywnego.doc (DOC, 98KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 14:48:22 98KB 206 razy
6 Formularz_nr_4_-_Wykaz_uslug_wykonanych-wykonywanych_w_ostatnich_3_latach.doc (DOC, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 14:47:51 98.KB 197 razy
7 Formularz_nr_6_-_Wzor_gwarancji_na_zabezpieczenie_nalezytego_wykonania_umowy.doc (DOC, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 14:48:04 90.KB 197 razy
8 Zalacznik_nr_1_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.doc (DOC, 126KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 14:48:15 126KB 217 razy
9 SIWZ_-_wegiel.doc (DOC, 417KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 14:48:10 417KB 214 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_-_wegiel_-_po_zmodyfikacji_2,_z_dn.19.11.12.doc (DOC, 417KB) 2012-11-20 14:17:38 417KB 539 razy
2 WYJASNIENIE_NR_1_-_regen.GWA.doc (DOC, 46.KB) 2012-11-08 13:52:05 46.KB 443 razy
3 WYJASNIENIE_NR_2_-_regen.GWA.doc (DOC, 59KB) 2012-11-20 14:17:45 59KB 895 razy
4 SIWZ_-_wegiel_-_po_modyfikacji.doc (DOC, 417KB) 2012-11-08 13:51:50 417KB 899 razy
5 Ogloszenie-regen.GWA-modyfikacja_nr2.doc (DOC, 36KB) 2012-11-20 14:17:02 36KB 419 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe-regen.GWA.doc (DOC, 34.KB) 2012-12-07 10:49:48 34.KB 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 06-11-2012 11:09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 06-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-12-2012 10:49:48