Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sieć wodociągowa w ul. Jana z Kolna w Szczecinie projekt i wykonanie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn:

„ Sieć wodociągowa w ul. Jana z Kolna w Szczecinie

projekt  i wykonanie ”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl / przetargi –zamówienia sektorowe/  oraz w  Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400.

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin  wykonania zamówienia : do  31.05.2013 r

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali 1  projekt sieci wodociągowejdn 110 i dł.100m w ramach jednego zamówienia ( umowy )  oraz wykonali 1 roboty budowlanej co najmniej  100m odcinka sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego, o średnicy dn100 w ramach jednego zamówienia ( umowy )   

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena                                                             – 90%

Rękojmia za wady na roboty budowlane      -   10%

9 Spotkanie na budowie z oferentami odbędzie się w dniu 17.04.2012r o godz.1200  na skrzyżowanie ul. Jana z Kolna z ul. Komandorską  

Oferty należy składać w terminie do dnia25.04.2012r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu25.04.2012r. o godz.1005 w sali nr 328 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości10.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 jana_z_kolna.pdf (PDF, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 14:38:09 2.6MB 103 razy
2 tablica_informacyjna__przy_robotach.doc (DOC, 836KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 14:33:08 836KB 82 razy
3 SIWZ_projekt_i_wykonanie_sieci_wodociagowej_w_ul.Jana_z_Kolna.doc (DOC, 722KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 14:32:41 722KB 132 razy
4 warunki.zip (ZIP, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 14:39:09 3.4MB 80 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiany.doc (DOC, 50.KB) 2012-04-18 08:32:14 50.KB 425 razy
Wynik postępowania
1 WYNIKI_PRZETARGU.doc (DOC, 49.KB) 2012-05-15 14:35:25 49.KB 453 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 04-04-2012 14:32:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kotwicka 04-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-05-2012 14:35:25