Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Ogłoszenie o sprzedaży złącz montażowych i naprawczych do rur

Ogłoszenie o sprzedaży złącz montażowych i naprawczych do rur

(zaproszenie do składania ofert)

 

1.         Nazwa i siedziba Sprzedawcy:

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym
w wysokości 216.686.000,00 zł,

NIP – 851 – 26 – 24 – 854                                                                REGON - 811931430

 

 

2.         Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane złącza montażowe
i naprawcze:

 

Złącza naprawcze i montażowe do rurmożna oglądać w Magazynie Głównym nr 1 przy
ul. Szczawiowej 9-14 w Szczecinieod dnia 20.02.2012r. do dnia 29.02.2012r., w godzinach od 900 do 1400po uprzednim uzgodnieniu zosobą upoważnioną do kontaktu p. Piotrem Łukszą tel. 091-489-88-15

 

3.         Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych złącz montażowych i naprawczych:

 

Złącza naprawcze i montażowe producentów Straub i Teekay do naprawy rur
w asortymencie i ilościach podanych w formularzu nr 1.

 

4.                Sposób i forma składania ofert

 

4.1.            Ofertę należy przesłać na nr faxu –091-489-88-19 do dnia 29.02.2012r do godz. 1100 lub
w formie elektronicznej na adres: j.skobel@zwikszczecin.pllub złożyć osobiście w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej przy ul. Szczawiowej 9-14 70-010 Szczecin pok. nr 1 II-piętro.

 

5.                Termin związania ofertą

 

Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 15 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

6.                Termin otwarcia ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.02.2012r. o godzinie 1115 w Dziale Zaopatrzenia
i Gospodarki Materiałowej przy ul. Szczawiowej 9-14 70-010 Szczecin pok. nr 1 II-piętro.

 

 

7.                Kryterium i sposób wyboru ofert

 

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował następującym kryterium:

Najwyższa cena jednostkowa netto za sztukę.

 

Sprzedający wybierze ofertę tego Oferenta, którego oferta jest ofertą z najwyższą ceną jednostkową za 1 sztukę złącza.

 

8.                Osoby uprawnione do kontaktu

 

Przedstawicielem Sprzedającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych  jest :

                  - w sprawach formalnych – Jarosław Skobel - tel. 091/489-88-18

                  - w sprawach merytorycznych – Piotr Łuksza – tel. 091/44-26-15

 

9.                W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego OferentaSprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

 

10.             Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez wybrania którejkolwiek
z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

 


Lista materiałów w pliku znajdującym się w katergorii "SIWZ"

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 lista_materialow_v2.zip (ZIP, 91.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-20 08:14:03 91.MB 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 17-02-2012 13:03:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Zakrzewski 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 20-02-2012 08:14:03