Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rehabilitacja kanalizacji ogólnospławnej w ul. Unisławy w Szczecinie


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego pn:

Rehabilitacja kanalizacji ogólnospławnej w ul. Unisławy w Szczecinie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwikszczecin.pl / przetargi -zamówienia sektorowe/ oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900÷1400 .

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Dorota Kotwicka tel. ( 091) 442 - 61- 52

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin wykonania zamówienia : do 30.11.2012 r

5. Opis warunków zamówienia :

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali 2 roboty polegające na renowacji min 200m odcinka sieci kanalizacyjnej w ramach jednego zamówienia ( umowy ) metodą bezwykopową z zastosowaniem wykładziny CIPP

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.02 .2012r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 27.02.2012r. o godz. 1005 w sali nr 323 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 30.000 należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE___PRZETARGU_aktualne_21.09.2011.doc (DOC, 51.KB) 2012-02-10 09:10:58 51.KB 401 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 skan0002.jpg (JPG, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:27:07 1.4MB 167 razy
2 Szczecin_ul._UnisA_awy_-_rehabilitacja_kanalizacji_ogA_lnospA_awnej_-_p.ath (ATH, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:30:10 84.KB 192 razy
3 tablica_informacyjna.doc (DOC, 836KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:19:42 836KB 179 razy
4 skan0003.jpg (JPG, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:27:47 1.5MB 166 razy
5 skan0001.jpg (JPG, 636KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:25:17 636KB 181 razy
6 dodatkowa_dokumentacja.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-29 07:05:17 13.MB 8 razy
7 rysunek_3_i_7.dwg (DWG, 793KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:22:27 793KB 171 razy
8 rysunek_1_i_2.dwg (DWG, 188KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:22:00 188KB 187 razy
9 skan0004.jpg (JPG, 343KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:29:35 343KB 166 razy
10 rysunek_5_i_6.dwg (DWG, 259KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:24:03 259KB 169 razy
11 opis_UnisA_awy.pdf (PDF, 325KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:31:56 325KB 217 razy
12 SIWZ_UnisA_awy__2011.doc (DOC, 706KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:10:58 706KB 224 razy
13 rysunek_4.dwg (DWG, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-10 09:22:38 91.KB 166 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 skan1.jpg (JPG, 1.2MB) 2012-02-29 11:01:16 1.2MB 451 razy
2 skan2.jpg (JPG, 1.4MB) 2012-02-29 11:01:50 1.4MB 506 razy
3 odpowiedzi_na_pytanie_.doc (DOC, 99KB) 2012-02-28 14:37:43 99KB 1134 razy
4 skan3.jpg (JPG, 594KB) 2012-02-29 11:02:12 594KB 471 razy
Odwołania
1 UnisA_awy_termin.doc (DOC, 46KB) 2012-02-22 13:24:56 46KB 442 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_Unislawy.doc (DOC, 24.KB) 2012-03-21 10:09:41 24.KB 414 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 10-02-2012 09:10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kotwicka 10-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 21-03-2012 10:09:41