Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy galerii rurociągów filtrów pospiesznych ZPW Miedwie

                                                        O G Ł O S Z E N I E  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie dokumentacji projektowej pn.


„Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy galerii rurociągów filtrów pospiesznych ZPW Miedwie”

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach  800?1400
lub w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem www.zwik.szczecin.pl
2.    Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie   
3. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz                      tel. 91  442 62 11, Marian Mindziak  tel. 91 312 47 77
4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
5. Proponowany termin  wykonania zamówienia  4 miesiące od podpisania umowy.
6. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ
b ) w latach  2007 - 2012 wykonali  co najmniej jedno opracowanie projektowe urządzenia wodociągowego jak: komora zasuw, hydrofornia lub przepompownia o wartości minimum 100 000zł.
c)  dysponują:
- przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane  które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,    
Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 20.01.2012r. do godz. 10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 20.01.2012r.  o godz. 10 10 w sali nr 323 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Projekt_galerii_Miedwie.doc (DOC, 432KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-05 12:47:02 432KB 361 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie_nr1.doc (DOC, 22KB) 2012-01-16 11:37:27 22KB 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 05-01-2012 12:47:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Mikiewicz 05-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-01-2012 11:37:27