Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dokończenie zadań pod nazwą zadanie 1: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włókienniczej, Spiżowej, Inżynierskiej, Żwirowej, Odległej, Ziarnistej, Skalistej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Spiżowej i Żwirowej w Szczecinie" zadanie 2 : "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Skalistej ,Cynowej Gipsowej ,Walczaka, Chabrowej w Szczecinie"

OGŁOSZENIE   PRZETARGU

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn:

Dokończenie zadań pod nazwą

zadanie 1:Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włókienniczej, Spiżowej, Inżynierskiej, Żwirowej, Odległej, Ziarnistej, Skalistej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Spiżowej i Żwirowej   w Szczecinie”

zadanie 2 : Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Skalistej ,Cynowej Gipsowej ,Walczaka, Chabrowej w Szczecinie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej  w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400.

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin  wykonania zamówienia : do  31.05.2012 r

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali  roboty  z zakresu  1 budowy 100m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr min dn 200 , oraz 100m odcinka sieci wodociągowej z rur PE min dn 110.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia17.10.2011r. do godz.1050 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu17.10.2011r. o godz.1100 w sali nr 323 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości60.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 szkice_geodezyjne.zip (ZIP, 4.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-27 07:59:47 4.3MB 317 razy
2 SIWZ-_dokonczenie_robot_Podjuchy.doc (DOC, 2.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-27 07:59:47 2.5MB 419 razy
3 podjuchy_przetarg_czesc_1.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-27 07:59:47 10.MB 325 razy
4 podjuchy_przetarg_czesc_2.zip (ZIP, 9.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-27 07:59:47 9.7MB 298 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 INFORMACJE_DODATKOWE_SIWZ_-_Podjuchy.doc (DOC, 46.KB) 2011-10-04 12:49:47 46.KB 482 razy
2 odpowiedz_na_zapytanie_Podjuchy11.10.2011.doc (DOC, 49KB) 2011-10-11 09:53:28 49KB 427 razy
3 odpowiedz_na_zapytanie_Podjuchy.doc (DOC, 46.KB) 2011-10-03 07:49:14 46.KB 504 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynikow_przetargu_Podjuchy.doc (DOC, 44KB) 2011-11-03 08:08:47 44KB 429 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 27-09-2011 07:59:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kotwicka 27-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-07-2012 09:11:04