Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Nocznickiego w Szczecinie"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  na  opracowanie dokumentacji projektowej pn.

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Nocznickiego w Szczecinie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl.

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin  wykonania zamówienia : do końca II kwartału 2012r

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali:

   - co najmniej  1 projekt na  budowę kanalizacji sanitarnej co najmniej dn 200 o dł co najmniej 100m

   - co najmniej 1 projekt sieci wodociagowej co najmniej dn 110 o dł co najmniej 100m

   - co najmniej 1 projekt na budowę, który zawierał w swoim zakresie zarówno sieć wodociagową

     i kanalizacyną o powyższych parametrach

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia26.07. 2011r. do godz.945 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu26.07.2011r. o godz.950 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_w_Internecie_Nocznickiego.doc (DOC, 38.KB) 2011-07-06 12:26:55 38.KB 477 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zakres1.pdf (PDF, 596KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 12:31:15 596KB 206 razy
2 Skrocona_SIWZ_na_projekt_sieci_wod-_kan_w_ul.Nocznickiego.doc (DOC, 297KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 12:26:55 297KB 189 razy
3 zakres2.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-06 12:32:52 269KB 187 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 dot_zamowienia_sektorowego_na_opracowanie__dokumentacji_projektowej.doc (DOC, 44.KB) 2011-07-11 09:27:34 44.KB 476 razy
2 Dodatkowe_zapisy__do_SIWZ-_Nocznickiego.doc (DOC, 45.KB) 2011-08-02 10:02:57 45.KB 463 razy
Odwołania
1 nocznickiego.doc (DOC, 20KB) 2011-07-21 09:35:48 20KB 446 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_Nocznickiego.doc (DOC, 24KB) 2011-08-30 09:38:50 24KB 487 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 06-07-2011 12:26:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 06-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-08-2011 09:38:50