Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:

”Remont sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej w Szczecinie ”.
 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl  

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Sławomira Jastrzębska  tel. ( 091)  44 -26 -258

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w nieprzekraczającym terminie
    do dnia 30.11.2011 r.

5. Opis warunków zamówienia:

     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali co najmniej 200 metrowy odcinek sieci wodociągowej z rur PE o średnicy co najmniej
     160 mm

      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów.Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena     – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia20.06.2011 r. do godz.10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu20.06.2011 r. o godz.10,15 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości34 400,00 zł należy wpłacić: przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 353KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 07:47:25 353KB 52 razy
2 przedmiar.zip (ZIP, 86.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 07:47:25 86.KB 49 razy
3 projekt_cad.zip (ZIP, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 07:47:25 1.9MB 38 razy
4 organizacja_pdf.zip (ZIP, 44.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 07:47:25 44.MB 25 razy
5 rys_nr_01_tablica_informacyjna.jpg (JPG, 920KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 07:48:11 920KB 24 razy
6 projekt_pdf.zip (ZIP, 5.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 07:47:25 5.7MB 41 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_-_wynik_przetargu.doc (DOC, 21KB) 2011-06-29 14:45:56 21KB 495 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-06-2011 07:47:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomira Jastrzębska 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 29-06-2011 14:47:04