Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont przepompowni ścieków przy ul. Spiżowej w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn:

„ Remont przepompowni ścieków przy ul. Spiżowej w Szczecinie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej  w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400.

2.Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4.Termin  wykonania zamówienia : do  30.09.2011 r

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali  roboty  z zakresu dwóch  robót ogólnobudowlanych polegających na budowie, przebudowie lub   remoncie obiektów budowlanych o wartości tych robót co najmniej 200.000 zł  netto każda.

6.Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8.Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia16.03. 2011r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu16.03.2011r. o godz.1015w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości7.500 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_Spizowa.doc (DOC, 39.KB) 2011-02-28 12:06:06 39.KB 448 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 elektryka_wew.zip (ZIP, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 12:13:08 2.6MB 184 razy
2 inst-bud.zip (ZIP, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 12:10:14 3.6MB 202 razy
3 NOWA_SIWZ_Spizowa.doc (DOC, 382KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 11:55:24 382KB 247 razy
4 akpia.zip (ZIP, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-28 12:10:14 1.4MB 219 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Spizowa_12.03.2011_slepy.pdf (PDF, 114KB) 2011-03-18 12:15:16 114KB 603 razy
2 Wg__Rodzielnika.doc (DOC, 77.KB) 2011-03-18 12:15:31 77.KB 778 razy
Odwołania
1 przedluzenie_terminu_skladania_ofert.jpg (JPG, 300KB) 2011-03-14 09:47:20 300KB 445 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_przetargu.doc (DOC, 43.KB) 2011-04-12 13:18:01 43.KB 495 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 28-02-2011 11:55:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-04-2011 13:18:01