Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wykonanie czyszczenia przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w latach 2011 - 2013

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :

 

„Wykonanie czyszczenia przewodów kominowych:

 dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w latach 2011 – 2013”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 316, w godzinach 800-1400 oraz pobrać ze strony internetowej:  www.zwik.szczecin.pl

2. Koszt udostępnienia materiałów : nieodpłatnie.

3. Upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

w sprawach formalnych -  P. Elżbieta Jędrzejczyk  –  tel.   091 – 44 - 26 -153

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin wykonania zamówienia: pierwsze czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonawca wykona w terminie sześciu tygodni od podpisania umowy, natomiast kolejne czyszczeniazgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a)  spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ,

b) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle

      kominiarskim.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy zawiera SIWZ.

8. Kryterium i sposób oceny ofert: najniższa cena netto.

Oferty należy składać w terminie do dnia08.02.2011 r. do godz.10.oo w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu08.02.2011r.  o godz.10,05w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 4 ust. 8 tej ustawy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 32KB) 2011-01-21 11:34:14 32KB 554 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-kominy.doc (DOC, 483KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-21 11:33:38 483KB 181 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 21.KB) 2011-02-15 07:58:39 21.KB 560 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 21-01-2011 11:33:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jędrzejczyk 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-02-2011 07:58:40