Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Okresowe pomiary ochronne i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach ZWiK Sp. z o.o.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia sektorowego pod nazwą:

 

Okresowe pomiary ochronne i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

w obiektach ZWiK Sp. z o.o.

(CPV 74231410-5. Usługi elektryczne)

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

     w ZPW Pomorzany ul. Szczawiowa 9-14 pok. 7.

2. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami Robert Pilewski tel. 489 88 29,

     605 073 315.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składa oferty wariantowej oraz

     częściowej.

4.  Termin realizacji zamówienia 3 lata od podpisania umowy.

5.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki

      zawarte w art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis

      warunków zamówienia określa SIWZ. 

6. Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków

      na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie

     powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      Cena  -  100%

8.  Wadium   -   nie wymagane.

9.  Oferty należy składać w terminie do 08.12.2010 do godz. 11.00. w siedzibie 

      Zamawiającego, w pokoju nr 124 (sekretariat).

10. Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu

      08.12.2010 o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego w sali 325.

11. Termin związania ofertą: 30 dni.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 27.KB) 2010-11-19 11:17:33 27.KB 523 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_pomiary_2011.doc (DOC, 231KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-19 11:17:33 231KB 274 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-11-2010 11:17:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 19-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 19-11-2010 11:18:53