Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wykonanie czyszczenia przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w latach 2010 - 2012

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :

 

„Wykonanie czyszczenia przewodów kominowych:

 dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w latach 2010 – 2012”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 316, w godzinach 800-1400 oraz pobrać ze strony internetowej:  www.zwik.szczecin.pl

2. Koszt udostępnienia materiałów : nieodpłatnie.

3. Upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

w sprawach formalnych -  P. Elżbieta Jędrzejczyk  –  tel.   091 – 44 - 26 -153

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin wykonania zamówienia: pierwsze czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonawca wykona w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy, natomiast kolejne czyszczeniazgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a)  spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ,

b) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle

      kominiarskim.

c) wykonali w latach 2004-2010 co najmniej 1 usługę polegającą na czyszczeniu przewodów  

      kominowych, np.: dymowych lub spalinowych lub wentylacyjnych o wartości min. 20 tys.

      zł brutto.           Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy zawiera SIWZ.

8. Kryterium i sposób oceny ofert: najniższa cena brutto.

Oferty należy składać w terminie do dnia24.11.2010 r. do godz.12.oo w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu24.11.2010r.  o godz.12,15 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 133 ust.1 w zw. z art.132 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 tej ustawy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_-_internet.doc (DOC, 33KB) 2010-11-09 10:30:23 33KB 412 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-kominy.doc (DOC, 566KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-09 10:29:59 566KB 172 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_postepowania.doc (DOC, 20.KB) 2010-12-09 09:21:47 20.KB 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-11-2010 10:27:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jędrzejczyk 09-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 09-12-2010 09:21:47