Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę pompowni wody Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę magistrali wodociągowej dn 600 w ul. Granitowej-Piwnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na wykonanie zadania p.n.:

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę pompowni wody Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich 
oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę magistrali wodociągowej ø 600 w ul. Granitowej-Piwnej” 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 319, w godzinach 730-1400 oraz pobrać ze strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl.
2. Koszt udostępnienia materiałów: nieodpłatnie. 
3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 
P. Ewa Weckwerth, tel. 091-44-26-172
4. Opis warunków zamówienia: 
w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
a) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ, 
b) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Projektanta w zakresie przedmiotowego zamówienia,
c) wykonali w latach 2005-2010 co najmniej jedną pracę projektową, polegającą na zaprojektowaniu sieci wodociągowej.
5. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od Wykonawców warunków: Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy zawiera SIWZ.
6. Kryterium i sposób oceny ofert: najniższa cena brutto. 
7. Oferty należy składać w terminie do dnia 14.10.10 r. do godz. 0950 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Szczecinie w pok. nr 124. 
8. Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 14.10.10 r. o godz. 1000 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
9. Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), na podstawie art. 133 ust.1 w zw. z art.132 ust.1 pkt 4 tej ustawy.
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_23_09_2010.doc (DOC, 31KB) 2010-09-24 09:56:45 31KB 472 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_6_cz_4z5.jpg (JPG, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-24 10:02:06 1.1MB 240 razy
2 zal_6_cz_2z5.jpg (JPG, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-24 10:00:40 1.2MB 242 razy
3 zal_6_cz_3z5.jpg (JPG, 447KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-24 10:01:03 447KB 243 razy
4 zal_6_5z5.jpg (JPG, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-24 09:59:15 1.1MB 248 razy
5 zal_6_cz_1z5.jpg (JPG, 759KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-24 09:59:54 759KB 239 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 314KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-24 09:56:45 314KB 283 razy
7 zal_5.pdf (PDF, 135KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-08 08:56:11 135KB 272 razy
8 zal_2-4_do_SIWZ.pdf (PDF, 288KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-09-24 09:58:32 288KB 257 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Pytania_do_SIWZ.doc (DOC, 33KB) 2010-10-08 11:17:42 33KB 409 razy
2 pytania_do_SIWZ_3.pdf (PDF, 72.KB) 2010-10-12 13:14:59 72.KB 427 razy
3 Pytania_do_SIWZ_2.doc (DOC, 436KB) 2010-10-11 14:22:07 436KB 514 razy
Odwołania
1 Informacja_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.doc (DOC, 23KB) 2010-10-11 14:24:07 23KB 413 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-09-2010 09:56:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 24-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-10-2010 13:14:59