Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 tony w ilości trzech sztuk

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:  

 

„Dostawa samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 tony w ilości trzech sztuk”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić nieodpłatnie, składając zamówienie drogą elektroniczną na adres :e.brzeska@zwikszczecin.pl 

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Elżbieta Brzeska

     tel. (091) 431 61 34.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

    oraz częściowej. 

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.11.2010r.

5. Opis warunków zamówienia:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w Formularzu nr 2 SIWZ,

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ  

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od

    Wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ. 

7. Wstępne kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

 a) cena – 90%,          

 b) okres gwarancji na kompletny pojazd  – 10%, 

8. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.09.2010r.  do godz. 1100w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Szczecinie, w pokoju nr 124.

9. Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 30.09.2010r. o godz. 1115w sali nr 321 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.  

10. Termin związania z ofertą – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.doc (DOC, 31.KB) 2010-09-21 12:49:21 31.KB 408 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf (PDF, 437KB) 2010-10-14 08:13:07 437KB 462 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 21-09-2010 12:48:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 21-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 14-10-2010 08:13:07