Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont sieci wodociągowej w ulicy Bukowej w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn. :

”Remont sieci wodociągowej w ulicy Bukowej w Szczecinie”.
 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl   

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Sławomira Jastrzębska  tel. ( 091)  44 -26 -258

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w nieprzekraczającym terminie
    do dnia 30.11.2010 r.  

5. Opis warunków zamówienia:

     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali co najmniej 200 metrowy odcinek sieci wodociągowej z rur PE o średnicy min. 110 mm

      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów.Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena     – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.08.2010 r. do godz. 10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 12.08.2010 r. o godz. 10,15 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 10 500,00 zł należy wpłacić: przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 32KB) 2010-07-27 08:00:33 32KB 452 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PROJEKT_PDF.zip (ZIP, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-27 08:02:36 1.6MB 131 razy
2 bukowa.zip (ZIP, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-27 08:35:34 16.MB 111 razy
3 PROJEKT_CAD.zip (ZIP, 288KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-27 08:01:24 288KB 131 razy
4 przedmiar.zip (ZIP, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-27 08:01:01 111KB 137 razy
5 SIWZ_Bukowa.doc (DOC, 348KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-27 08:00:33 348KB 151 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynikow_przetargu.doc (DOC, 27KB) 2010-08-18 11:44:37 27KB 514 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 27-07-2010 08:00:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 27-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-10-2010 10:34:15