Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sowińskiego w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :

 

„Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sowińskiego w Szczecinie”.

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego

     www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano-wykonawczym

     sieci i czasową organizacją ruchu na czas budowy w  Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318,

     w godzinach 800¸1400   

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Katarzyna Lipiec  tel. ( 091)  442 – 62 - 43

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Proponowany termin  wykonania zamówienia : Wykonawca w swojej ofercie określi realny termin,

    uwzględniający wykonanie wszystkich przewidzianych niniejszym zamówieniem robót.

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wykonali co najmniej 500 metrowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych

      o średnicy min. 300 mm.

  Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.08.2010r. do godz. 1050 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 17.08.2010r. o godz. 1100 w sali nr 319 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  48 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź  gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych  przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie-do_inernetu.doc (DOC, 30KB) 2010-07-20 09:37:24 30KB 427 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zgloszenie.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:38:23 44.KB 195 razy
2 534_1.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:37:51 10.MB 217 razy
3 534_7.pdf (PDF, 8.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:38:13 8.0MB 200 razy
4 decyzja.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:38:23 1.0MB 199 razy
5 SIWZ-_Przebudowa.doc (DOC, 380KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:37:24 380KB 216 razy
6 opinia_zwik.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:38:23 85.KB 190 razy
7 zatwierdzenie.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:38:23 91.KB 196 razy
8 534_6.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:38:06 69.KB 203 razy
9 534_3.pdf (PDF, 322KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:37:57 322KB 193 razy
10 535_4.pdf (PDF, 4.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-20 09:38:01 4.9MB 223 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_do_przetargu.doc (DOC, 24KB) 2010-07-26 12:30:31 24KB 420 razy
2 odpowiedzi_-rury.doc (DOC, 23.KB) 2010-08-04 14:50:46 23.KB 553 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynik_przetargu.doc (DOC, 21KB) 2010-08-24 13:02:54 21KB 441 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-07-2010 09:37:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 20-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-08-2010 13:02:54