Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicach : Druckiego - Lubeckiego i Głowickiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn:

„Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicach : Druckiego –Lubeckiego i Głowickiej

w Szczecinie”

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej  w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400 .

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin  wykonania zamówienia : do  30.09.2010r

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali  roboty  z zakresu  1 budowy 500m odcinka  sieci wodociągowej z rur PE min dn 110.  

     w ramach 1  zadania inwestycyjnego .

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.04. 2010r. do godz. 950 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 13.04.2010r. o godz. 1000 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 20.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_w_Internecie_Druckiego.doc (DOC, 39KB) 2010-03-23 12:44:41 39KB 417 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Aktualna_SIWZ_Druckiego_-Lubeckiego.doc (DOC, 363KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 12:44:41 363KB 175 razy
2 br._sanitarna.zip (ZIP, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 12:47:21 4.1MB 182 razy
3 odtworzenie_nawierzchni.zip (ZIP, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 13:04:13 1.8MB 146 razy
4 czasowa_organizacja_ruchu.zip (ZIP, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 12:55:12 2.7MB 142 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Druckiego_-Lubeckiego_-_pytania_i_odpowiedzi.doc (DOC, 35KB) 2010-04-09 13:10:58 35KB 431 razy
Wynik postępowania
1 pismo_o_wyborze_oferenta_Lubeckiego.doc (DOC, 22.KB) 2010-04-27 14:17:47 22.KB 446 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 23-03-2010 12:44:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 28-04-2010 09:35:58