Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa pompowni ścieków P-7/2 Załom wraz z budową rurociągu tłocznego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. : „Przebudowa pompowni ścieków P-7/2 Załom wraz z budową rurociągu tłocznego”.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem budowlano-wykonawczym, i przedmiarami robót można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwikszczecin.pl lub zapoznać się z powyższą dokumentacją w siedzibie Zamawiającego

w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318, w godzinach 800¸1400.

2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Damian Głowacki  tel. ( 091)  442 – 62 - 09

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin  wykonania zamówienia  do 30.11.2010 r.

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wykażą się wykonaniem co najmniej  1000 metrowego odcinka sieci z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy min. Dn 150 mm.

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.04.2010 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie pokój nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 01.04.2010 r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  30 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź  gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych  przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_informatyk_P7Zalom.doc (DOC, 30.KB) 2010-03-11 12:24:03 30.KB 460 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 projekt_AKPiA.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 12:26:12 1.4MB 263 razy
2 branA_a_elektryczna.zip (ZIP, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 12:41:21 2.1MB 208 razy
3 branza_telekomunikacyjna.zip (ZIP, 5.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 12:45:36 5.0MB 206 razy
4 branza_konstrukcyjna.zip (ZIP, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 12:43:09 2.9MB 211 razy
5 SIWZ_ZALOM_P72.doc (DOC, 364KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 12:24:03 364KB 239 razy
6 projekt_technologiczno-instalacyjny+ekspertyza_techniczna_stanu_studni_S1.zip (ZIP, 14.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 14:02:48 14.MB 208 razy
7 skany_dokumentow.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:56:11 13.MB 205 razy
8 przedmiary.zip (ZIP, 312KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 12:36:14 312KB 221 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_opisu.doc (DOC, 26KB) 2010-03-29 13:10:09 26KB 436 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze.doc (DOC, 23.KB) 2010-06-11 10:11:08 23.KB 458 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 11-03-2010 12:24:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 11-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-06-2010 10:11:08