Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zadanie I - "Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Rtęciowej oraz wymiana wodociągu w ul. Sąsiedzkiej, Chromowej i Elektoralnej w Szczecinie"; Zadanie II - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Raszyńskiej w Szczecinie"; Zadanie III - "Renowacja wodociągu w ul. Elektoralnej w Szczecinie"; Zadanie IV - "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Radosnej i ul. Pasiecznej"; Zadanie V - "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Komety w Szczecinie"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :
Zadanie I    - „Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Rtęciowej oraz wymiana wodociągu 
 w ul. Sąsiedzkiej, Chromowej i Elektoralnej w Szczecinie”    
Zadanie II    - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Raszyńskiej w Szczecinie”
Zadanie III – „Renowacja wodociągu w ul. Elektoralnej w Szczecinie”
Zadanie IV - „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Radosnej
   i ul. Pasiecznej”
Zadanie V    - „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Komety w Szczecinie”
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego
     www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano-wykonawczym
     branży sanitarnej, czasową organizacją ruchu na czas budowy oraz projektem branży drogowej w
     Dziale  Inwestycji i Remontów, pok. nr 318, w godzinach 900¸1300  
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Katarzyna Lipiec tel. ( 091) 442 – 62 - 43
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
4. Proponowany termin wykonania zamówienia do 31.08.2011 r.
5. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykonali w latach 2005-2010 prace z zakresu budowy 500 m odcinka sieci kan. san. z rur kamionkowych o śr. Dn 200, 500 m odcinka sieci wod. z rur PE min. Dn 110, przeprowadzili renowację sieci metodą bezwykopową , wykonali przeciski rurą kamionkową .
 Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
    Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 19.03.2010 r. do godz. 1050 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Sekretariacie nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 19.03.2010 r. o godz. 1100 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości 130 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_do_inernetu.doc (DOC, 32KB) 2010-02-23 10:31:41 32KB 413 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zadanie_1.zip (ZIP, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:31:41 15.MB 246 razy
2 zadanie_4.zip (ZIP, 11.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:31:41 11.MB 232 razy
3 SIWZ_Podjuchy.doc (DOC, 377KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:31:41 377KB 270 razy
4 zadanie_2.zip (ZIP, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:31:41 2.0MB 228 razy
5 zadanie_5.zip (ZIP, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:31:41 1.9MB 228 razy
6 zadanie_3.zip (ZIP, 278KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:31:41 278KB 235 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedz_na_pytanie_11.03.10.doc (DOC, 26.KB) 2010-03-11 15:04:44 26.KB 394 razy
2 odpowiedz_na_pytanie.doc (DOC, 27KB) 2010-03-05 14:46:28 27KB 411 razy
Wynik postępowania
1 Pisma_do_wykonawcow-wynik.doc (DOC, 25KB) 2010-03-29 11:29:52 25KB 413 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 23-02-2010 10:31:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Lipiec 23-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 27-04-2010 07:55:51