Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa na remonty sieci wodociągowych wraz z przyłączami: Część I - w ulicach: Warmińskiej, Winogronowej, Żaglowej, Widok, Mącznej w Szczecinie; Część II - w ulicach: Rymarskiej i Batalionów Chłopskich w Szczecinie; Część III - w ulicach: Bulwar Gdański i Górnośląskiej w Szczecinie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

   (zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :

       D           Dokumentacja projektowa na remonty sieci wodociągowych wraz z przyłączami  :

                        Część I -  w ulicach : Warmińskiej, Winogronowej, Żaglowej, Widok, Mącznej  w Szczecinie ;

                     Część II - w ulicach : Rymarskiej i Batalionów Chłopskich w Szczecinie;

            Część III - w ulicach : Bulwar  Gdański  i Górnośląskiej w Szczecinie.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego

     www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z zakresami projektowanych remontów sieci

     wodociągowych dla poszczególnych części w Dziale  Inwestycji i Remontów, pok. nr 318, w

     godzinach 900¸1300  

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Katarzyna Lipiec  tel. ( 091)  442 – 62 - 43

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Proponowany termin  wykonania zamówienia do 30.11.2010 r.

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wykonali w latach 2004-2010 co najmniej 1 projekt z zakresu remontu-budowy sieci wodociągowych

  Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2010 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 08.03.2010 r. o godz. 1015 w sali nr 319przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie-do_inernetu.doc (DOC, 30.KB) 2010-02-23 10:06:02 30.KB 409 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ul_Batalionow_Chlopskich.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 10.MB 79 razy
2 SIWZ-projektowanie_remontow_sieci_wodociagowych.doc (DOC, 400KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 400KB 66 razy
3 ul_Rymarska_do_ul_Suchej_do_ul_Przodownikow_Pracy_ul_Mechaniczna.pdf (PDF, 22.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 22.MB 31 razy
4 ul_Widok_i_boczna.pdf (PDF, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 12.MB 40 razy
5 ul_Gornoslaska.pdf (PDF, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 16.MB 36 razy
6 ul_Maczna_do_Walecznych.pdf (PDF, 24.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 24.MB 32 razy
7 ul_Bulwar_Gdanski.pdf (PDF, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 19.MB 39 razy
8 ul_Winogronowa.pdf (PDF, 11.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 11.MB 42 razy
9 ul_Zaglowa.pdf (PDF, 6.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 6.9MB 45 razy
10 ul_Warcinska_do_ul_Nowogardzkiej.pdf (PDF, 6.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-23 10:06:02 6.4MB 75 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_przetargu.doc (DOC, 24KB) 2010-03-24 08:03:04 24KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 23-02-2010 10:01:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Lipiec 23-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-03-2010 08:03:04