Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

1.Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicy Krzemiennej, Floriana Szarego, Metalowej i pl. Wolności. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konińskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardej i Joselewicza oraz wymiana wodociągu w ulicy Joselewicza. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kozielickiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmińskiej, Miechowskiej, Sieradzkiej oraz wymiana wodociągu w ulicy Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej i Rożnowskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn. :

1.Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicy Krzemiennej, Floriana Szarego, Metalowej i pl. Wolności.
2. Budowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Konińskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardej i Joselewicza oraz wymiana wodociągu w ulicy Joselewicza
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kozielickiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmińskiej, Miechowskiej, Sieradzkiej oraz
wymiana wodociągu w ulicy Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej i Rożnowskiej

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl   

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Sławomira Jastrzębska  tel. ( 091)  442 – 62 - 58

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w nieprzekraczającym terminie do dnia 30.07.2011 r.  

5. Opis warunków zamówienia:

     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali co najmniej 500 metrowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min.200 mm oraz  500 metrowy odcinek sieci wodociągowej z rur PE  o średnicy  min. 110 mm w ramach jednego zadania inwestycyjnego.

      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów.Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena     – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.02.2010 r. do godz. 10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 22.02.2010 r. o godz. 10,15 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 350 000 zł należy wpłacić: przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zadanie_1.zip (ZIP, 27.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-27 08:39:09 27.MB 168 razy
2 SIWZ_Podjuchy.doc (DOC, 371KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-27 08:38:58 371KB 202 razy
3 zadanie_2.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-27 08:39:09 13.MB 173 razy
4 zadanie_3.zip (ZIP, 18.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-27 08:39:09 18.MB 155 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjasnienia.doc (DOC, 22KB) 2010-02-11 09:26:15 22KB 395 razy
2 pytania_dotyczace_przetargu_cz.2.doc (DOC, 23KB) 2010-02-17 14:19:05 23KB 405 razy
3 pismo__-_odpowiedz__Zad_5a.doc (DOC, 34KB) 2010-02-09 07:13:56 34KB 394 razy
4 pismo__-_odpowiedz__Zad_5b.doc (DOC, 55KB) 2010-02-09 07:14:12 55KB 637 razy
5 Pytania_i_odpowiedzi..doc (DOC, 24.KB) 2010-02-15 14:42:16 24.KB 424 razy
6 pytania_dotyczace_przetargu.doc (DOC, 32KB) 2010-02-17 12:12:15 32KB 434 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynikow_przetargu.doc (DOC, 23KB) 2010-03-23 08:05:27 23KB 406 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 27-01-2010 07:58:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 27-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-07-2012 09:11:31