Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

zadanie 1: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włókienniczej, Spiżowej, Inżynierskiej, Żwirowej, Odległej, Ziarnistej, Skalistej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Spiżowej i Żwirowej w Szczecinie" zadanie 2 : "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Skalistej ,Cynowej Gipsowej ,Walczaka, Chabrowej w Szczecinie"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn:

zadanie 1:Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włókienniczej, Spiżowej, Inżynierskiej, Żwirowej, Odległej, Ziarnistej, Skalistej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Spiżowej i Żwirowej   w Szczecinie”

zadanie 2 : Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Skalistej ,Cynowej Gipsowej ,Walczaka, Chabrowej w Szczecinie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej  w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400 .

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin  wykonania zamówienia : do  30.07.2011 r

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali  roboty  z zakresu  1 budowy 500m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr min dn 200 , oraz 500m odcinka sieci wodociągowej z rur PE min dn 110.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.02. 2010r. do godz. 1150 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 17.02.2010r. o godz. 1200 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 150.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 informacje_dotyczace_przetargu_czesc_3.zip (ZIP, 147KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-26 09:06:51 147KB 233 razy
2 informacje_dotyczace_przetargu_czesc_2.zip (ZIP, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-26 09:06:16 4.1MB 310 razy
3 informacje_dotyczace_przetargu_czesc_1.zip (ZIP, 11.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-26 09:04:32 11.MB 257 razy
4 Odtworzenie_Nawierzchni.zip (ZIP, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-16 12:41:44 12.MB 50 razy
5 Czasowa_Organizacja_Ruchu.zip (ZIP, 40.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-16 12:41:44 40.MB 43 razy
6 informacje_dotyczace_przetargu_czesc_4.zip (ZIP, 218KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-26 09:06:51 218KB 233 razy
7 informacje_dotyczace_przetargu_czesc_5.zip (ZIP, 463KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-26 09:06:51 463KB 231 razy
8 Aktualna_SIWZ_Podjuchy.doc (DOC, 373KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-26 09:03:02 373KB 279 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania_10_02_br.doc (DOC, 29KB) 2010-02-12 08:06:37 29KB 455 razy
2 Podjuchy.doc (DOC, 31KB) 2010-02-01 11:47:57 31KB 502 razy
3 pismo__-_odpowiedz.doc (DOC, 53.KB) 2010-02-09 08:19:39 53.KB 471 razy
4 Odpowiedzi_na_pytania2.doc (DOC, 25.KB) 2010-02-10 07:14:16 25.KB 467 razy
5 Odpowiedzi_na_pytania_16_02_br.doc (DOC, 30.KB) 2010-02-16 11:35:06 30.KB 455 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu.doc (DOC, 24.KB) 2010-02-12 14:39:40 24.KB 460 razy
Wynik postępowania
1 pismo_o_wyborze_oferenta_Podjuchy_Internet.doc (DOC, 23KB) 2010-03-16 10:29:01 23KB 477 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-01-2010 09:03:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 26-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-07-2012 09:10:42