Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa komory zasuw zbiorników wody czystej dla ZPW Miedwie

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie przebudowy pn.:

 

„Przebudowa komory zasuw zbiorników wody czystej dla ZPW Miedwie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400

lub w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem www.zwik.szczecin.pl

2.    Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie  

3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz              tel. ( 091)  442 62 11

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Proponowany termin  wykonania zamówienia 31. 05. 2010r. .

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) w latach  2005 - 2009 wybudowali co najmniej jedno urządzenie wodociągowe(pompownia, hydrofornia, ujęcie wody, komora zasuw) o wartości minimum 2 000 tys. zł,

c)  dysponują przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.   

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.11..2009r. do godz. 945 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 20.11.2009r r. o godz. 10 00 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_-_internet_+_tablica_ogloszen_komora_zasuw_Miedwie.doc (DOC, 31KB) 2009-10-26 08:01:58 31KB 436 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PB_droga.zip (ZIP, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 08:54:38 16.MB 212 razy
2 PB_elektryk.zip (ZIP, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 08:54:38 2.8MB 215 razy
3 PB_automatyka.zip (ZIP, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 08:54:38 1.0MB 214 razy
4 SIWZ__Przebudowa_komory_zasuw_zbiornikow_wody_czystej_dla_ZPW_Miedwie.doc (DOC, 417KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 08:10:44 417KB 261 razy
5 PB_konstrukcja.zip (ZIP, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 08:54:38 3.4MB 221 razy
6 PB_techn_wewnetrzne.zip (ZIP, 18.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 09:17:58 18.MB 244 razy
7 PB_techn_zewnetrzne.zip (ZIP, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 09:17:58 1.3MB 223 razy
8 PB_wentylacja.zip (ZIP, 651KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 08:54:38 651KB 213 razy
9 Pzt.zip (ZIP, 554KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 08:54:38 554KB 204 razy
10 Ekspertyza.zip (ZIP, 36.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-26 08:56:06 36.MB 232 razy
11 przedmiary.zip (ZIP, 732KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-06 09:27:16 732KB 118 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_tresci_-_pkt_6.3.1.doc (DOC, 24.KB) 2009-11-13 08:42:02 24.KB 542 razy
2 Komora_zasuw_ZPW_Miedwie.doc (DOC, 37KB) 2009-11-19 11:38:34 37KB 1165 razy
3 Komora_zasuw_odpowiedzi.doc (DOC, 28.KB) 2009-11-25 08:13:08 28.KB 595 razy
4 Inwod04a.pdf (PDF, 181KB) 2009-11-17 12:47:55 181KB 620 razy
5 Inwod04a.ath (ATH, 100KB) 2009-11-17 12:47:34 100KB 479 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_skladania_ofert.doc (DOC, 23.KB) 2009-11-19 14:47:43 23.KB 436 razy
Wynik postępowania
1 Wynik.doc (DOC, 19.KB) 2009-12-21 11:01:49 19.KB 481 razy
2 Informacja_o_zawarciu_umowy_-_Komora_zasA_w_Miedwie.doc (DOC, 20KB) 2010-01-26 13:31:38 20KB 454 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-10-2009 08:01:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-01-2010 13:33:16