Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie zintegrowanego z systemem lokalizacji pojazdów pracującym w technologii GPS/GPRS

"Wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów ZWiK    Sp. z o.o. w Szczecinie zintegrowanego z systemem lokalizacji pojazdów pracującym w technologii GPS/GPRS”
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:
"Wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie zintegrowanego z systemem lokalizacji pojazdów pracującym w technologii GPS/GPRS”
 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić nieodpłatnie, składając zamówienie drogą elektroniczną na adres :e.brzeska@zwikszczecin.pl
 
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Elżbieta Brzeska
   tel. (091) 431 61 34.
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.
 
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2009 r.
 
5. Opis warunków zamówienia:
     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki zawarte w Formularzu nr 2 SIWZ,
b) wdrożyli i administrowali ( lub administrują) w ostatnich pięciu latach co najmniej 5 systemów zarządzania flotą pojazdów w ilości co najmniej 50 szt. samochodów, z których każdy powinien być wykonany dla innego zamawiającego,
c)  na czas związania z ofertą tj. 60 dni umożliwią Zamawiającemu dostęp
    on- line ( za pośrednictwem przeglądarki internetowej ) do oferowanego systemu. Dostęp testowy zawierać musi rzeczywiste , aktualne dane co najmniej trzech pojazdów różnego typu ( bez ujawniania ich numerów rejestracyjnych ) oraz funkcjonalność aplikacji zgodną z SIWZ, umożliwiając tym samym weryfikację systemu.
 
Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
 
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
 
 
7. Wstępne kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
 a) cena wdrożenia systemu – 70%,          
 b) miesięczna kwota abonamentu za transmisję i dostęp do danych za
     jeden pojazd – 10%,
 c) miesięczne wynagrodzenie za administrowanie systemem – 10%,      
 d) koszt uzbrojenia w urządzenia rejestrujące wprowadzanego pojazdu do  
      eksploatacji w czasie trwania umowy– 10%
 
8. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.09.2009r. do godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Szczecinie, w pokoju nr 124.
 
9. Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w     dniu 30.09.2009 r. o godz. 11.15 w sali nr 321 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
 
 10. Termin związania z ofertą – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_WYNIKU_POSTA_POWANIA.DOC (DOC, 25KB) 2009-10-16 08:53:32 25KB 440 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-09-2009 08:14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 16-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 29-10-2009 08:30:09