Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie,
ul. Golisza 10, ogłasza przetarg nieograniczony na :
 
„Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”
 
1.     W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na okres 12  
      miesięcy . 
3.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w
     siedzibie  Zamawiającego w Wydziale administracyjno –
     gospodarczym i socjalno – bytowym pok. 225 w godzinach 9.00. –
     14.00. oraz na stronie internetowej Zamawiającego
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
     częściowych oraz wariantowych
5. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami : Bożena   
     Lemańska tel. 44 – 26 – 163
6.  Oferty należy składać w terminie do dnia 07.09.2009 do godz. 10.30. w
      siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 124 ( sekretariat )
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2009 o godz. 11.00. w
     siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 321 ( sala konferencyjna )
8   Kryterium oceny : cena 100%
9.  Okres związania oferta wynosi : 30 dni  
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Z.P._-_ogA_oszenie_do_internetu.DOC (DOC, 48KB) 2009-08-24 12:12:59 48KB 414 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 328KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-24 12:11:31 328KB 59 razy
2 oA_wiadczenie.doc (DOC, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-24 12:14:49 29.KB 29 razy
3 Oferta_art._biurowe.doc (DOC, 377KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-24 12:12:43 377KB 94 razy
4 Z.P._Formularz_nr_3_umowa.doc (DOC, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-24 12:12:59 46.KB 37 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Pozycja_nr_29_tasma_maskujaca.doc (DOC, 23.KB) 2009-09-02 07:57:52 23.KB 469 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 24.KB) 2009-09-18 10:03:01 24.KB 391 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-08-2009 12:11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 24-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-09-2009 10:03:01