Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Stoku oraz "przebudowa sieci wodociągowej w ul. Perlistej ,Złotowskiej w Szczecinie"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Stoku oraz „przebudowa sieci wodociągowej w ul. Perlistej ,Złotowskiej w Szczecinie”
 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400 .
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Dorota Kotwicka tel. ( 091) 442 – 61- 52
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
4. Termin  wykonania zamówienia : do 15.12.2009 r
5. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykonali    2 roboty z zakresu budowy 100m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr min dn 200- 250, oraz 500m odcinka sieci wodociągowej z rur PE min dn 110.
Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 04.08. 2009r.do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 04.08.2009r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości35.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Szczeci6_ogA_oszenie_w_prasie.doc (DOC, 38KB) 2009-07-24 08:56:45 38KB 477 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Perlista.doc (DOC, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 08:57:53 1.0MB 72 razy
2 NOWA_SIWZ1_Perlista_,ZA_otowska.doc (DOC, 387KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 08:56:45 387KB 132 razy
3 dokumentacja.zip (ZIP, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 11:09:05 16.MB 72 razy
4 PBW.zip (ZIP, 22.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-30 11:43:59 22.MB 32 razy
5 dokumentacja_2.zip (ZIP, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-24 11:09:05 16.MB 58 razy
6 Woda-ul.Perlista_II_przedmiar.ath (ATH, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-30 12:26:09 69.KB 125 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytania_i_odpowiedzi.doc (DOC, 32KB) 2009-08-04 13:55:26 32KB 420 razy
Odwołania
1 otwarcie_ofert.doc (DOC, 25KB) 2009-07-31 07:32:27 25KB 407 razy
2 przedluzenie_terminu.doc (DOC, 29KB) 2009-07-30 11:41:07 29KB 414 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki_Przetargu_Na_Stoku.doc (DOC, 29.KB) 2009-08-18 13:53:18 29.KB 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-07-2009 08:56:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 24-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-08-2009 13:53:48