Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont sieci wodociągowej w ulicy Matejki w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego na:
 „ Remont sieci wodociągowej w ulicy Matejki w Szczecinie. ”
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl  
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Sławomira Jastrzębska tel. ( 091) 442 – 62 - 58
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.
4. Proponowany termin wykonania zamówienia do 31.03.2010 r. 
5. Opis warunków zamówienia:
     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykonali co najmniej 2 roboty z zakresu budowy sieci wodociągowej z rur PE o śr. min. 225 mm.
      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów.Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
    Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 03.08.2009 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 03.08.2009 r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości30 000 zł należy wpłacić: przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_nowe_zabezpieczenie_wode_Matejki.doc (DOC, 420KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-20 10:52:23 420KB 68 razy
2 zalaczniki_2.zip (ZIP, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-20 11:03:55 1.8MB 58 razy
3 zalaczniki_1.zip (ZIP, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-20 11:03:15 16.MB 80 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki_Przetargu_Matejki.doc (DOC, 28.KB) 2009-08-18 13:52:21 28.KB 404 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-07-2009 10:52:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 20-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-08-2009 13:52:44