Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont kładki stalowej na rurociągu wodociągowym dn 800 w ul. Krasińskiego w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego pn: „Remont kładki stalowej  na rurociągu   wodociągowym dn 800 w ul. Krasińskiego w Szczecinie
 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym remontu kładki stalowej na rurociągu wodociągowym dn 800   w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400 .
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Dorota Kotwicka tel. ( 091) 442 – 61- 52
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
4. Termin  wykonania zamówienia : nie dłuższy niż 30.10.2009 r
5. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykonali    2 roboty z zakresu budowy, przebudowy, remontu obiektu budowlanego o wartości tych robót co najmniej 100 tyś. zł każda: w latach 2002-2007
Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.07. 2009r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 15.07.2009r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości5.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_w_prasie_kladka.doc (DOC, 31.KB) 2009-07-01 14:01:58 31.KB 431 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 kA_adka0004.jpg (JPG, 369KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-01 14:04:25 369KB 27 razy
2 kA_adka0001.jpg (JPG, 684KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-01 14:03:10 684KB 69 razy
3 kA_adka0002.jpg (JPG, 737KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-01 14:03:46 737KB 64 razy
4 kA_adka0003.jpg (JPG, 727KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-01 14:04:10 727KB 50 razy
5 IZDK3_Wycena_PKP.doc (DOC, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-01 14:02:28 46.KB 86 razy
6 NOWA_SIWZ1_KrasiA_skiego__kladka.doc (DOC, 368KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-01 14:01:58 368KB 70 razy
7 KLADKA-3-wersja_elektr.zip (ZIP, 8.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-01 14:04:31 8.6MB 69 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_przetargu_Krasinskiego.doc (DOC, 29KB) 2009-07-30 11:46:29 29KB 425 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 01-07-2009 14:01:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 01-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-07-2009 11:46:29