Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont kładki stalowej na rurociągu wodociągowym dn 800 w ul. Krasińskiego w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn: „Remont kładki  stalowej   na rurociągu   wodociągowym dn 800 w  ul. Krasińskiego w Szczecinie

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym remontu kładki stalowej na rurociągu wodociągowym dn 800   w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400 .

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin  wykonania zamówienia : nie dłuższy niż 30.10.2009 r

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali    2 roboty  z zakresu budowy, przebudowy, remontu obiektu budowlanego o wartości tych robót  co najmniej 100 tyś. zł każda:  w latach 2002-2007

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.06. 2009r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 17.06.2009r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 5.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_w_prasie_kladka.doc (DOC, 31KB) 2009-05-29 13:47:02 31KB 419 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 NOWA_SIWZ1_Krasinskiego__kladka.doc (DOC, 368KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-29 13:47:02 368KB 67 razy
2 kA_adka0004.jpg (JPG, 369KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-29 13:50:26 369KB 41 razy
3 kA_adka0001.jpg (JPG, 684KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-29 13:48:13 684KB 56 razy
4 kA_adka0002.jpg (JPG, 737KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-29 13:48:58 737KB 53 razy
5 kA_adka0003.jpg (JPG, 727KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-29 13:49:38 727KB 52 razy
6 KLADKA-3-wersja_elektr.zip (ZIP, 8.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-29 13:50:31 8.6MB 58 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_kA_adki-wniosek.doc (DOC, 25KB) 2009-07-01 13:58:01 25KB 416 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-05-2009 13:45:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 01-07-2009 13:58:01