Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont budynków przepompowni wody ŁĄCZNA w Szczecinie

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:

 

„ Remont budynków przepompowni wody ŁĄCZNA w Szczecinie .”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie Zamawiającego :  www. zwikszczecin.pl

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Irena Chwaścińska  tel. ( 091)  442 – 61- 68

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Proponowany termin  wykonania zamówienia  4 miesiące .

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wykonali  2  roboty budowlane  związane  z remontem istniejących  lub wznoszeniem nowych budynków w latach 2004 – 2009 o wartości tych robót 400 000 zł netto każda.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów . Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.06.2009r. do godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 05.06.2009r r. o godz. 10.15 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

 

Wadium w wysokości  12 000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

 

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc (DOC, 28.KB) 2009-05-25 14:19:23 28.KB 593 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 POMPOWNIA-PT-2.pdf (PDF, 291KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:24:40 291KB 59 razy
2 POMPOWNIA-PT-7.pdf (PDF, 554KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:29:53 554KB 87 razy
3 POMPOWNIA-PT-6.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:28:40 1.0MB 115 razy
4 ZWIK-A_ACZNA-PRZEDMIAR.doc (DOC, 399KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:30:40 399KB 75 razy
5 POMPOWNIA-PT-3.pdf (PDF, 624KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:25:41 624KB 60 razy
6 Nowa_siwz_(Tkacka).doc (DOC, 368KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:19:23 368KB 89 razy
7 POMPOWNIA-PT-4.pdf (PDF, 607KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:26:14 607KB 86 razy
8 A_A_CZNA-ZWIK-8.pdf (PDF, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:30:14 150KB 189 razy
9 POMPOWNIA-PT-5.pdf (PDF, 934KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:27:42 934KB 90 razy
10 POMPOWNIA-PT.doc (DOC, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:23:24 117KB 217 razy
11 POMPOWNIA-PT-1.pdf (PDF, 517KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-25 14:24:04 517KB 73 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_wynikach_przetargu.doc (DOC, 23KB) 2009-07-17 14:18:59 23KB 569 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 25-05-2009 14:19:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 25-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-07-2009 14:19:22