Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa budynku filtrów i koagulacji usytuowanego na terenie ZPW Pomorzany

OGŁOSZENIE
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograni-czony dla zamówienia sektorowego na opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą:
 
„Przebudowa budynku filtrów i koagulacji usytuowanego na terenie ZPW Pomorzany”
 
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
1.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie, w Dziale Inwestycji i Remontów,
w pokoju nr 319 w godzinach 700- 1400 lub pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl.
2.      Koszt udostępnienia materiałów: 0,00 zł.
3.      Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ewa Jeznach tel. (091) 44 26 172.
4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.
5.      Proponowany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:   8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6.      Opis warunków zamówienia: w przetargu   mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w Formularzu Nr 2 SIWZ.
Szczegółowy opis warunków udziału w przetargu określa SIWZ
7.      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od Wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków
na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy, zawiera SIWZ.
8.      Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.
9.      Oferty należy składać w terminie do dnia 29.05.2009 r. do godz. 945 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10 w Szczecinie w pokoju nr 124 – Sekretariat.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 29.05.2009 r.
o godz. 1000 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Projekt_na_przebudowA__budynku_filtrA_w_i_koagulacji_ZPW_Pomorzany.pdf (PDF, 213KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-12 10:28:37 213KB 187 razy
2 Zal_nr_2_do_SIWZ_INWENTARYZACJA.zip (ZIP, 3.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-12 10:28:19 3.2MB 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 12-05-2009 10:28:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-05-2009 08:45:15