Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wywóz odpadów komunalnych stałych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10   ogłasza przetarg nieograniczony na :
 
 
„Wywóz odpadów komunalnych stałych”
 
 
1.      Termin realizacji zamówienia : 1 rok od daty podpisania umowy
2.      W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówieniach publicznych .
3.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Wydziale administracyjno – gospodarczym i socjalno – bytowy
pok 225 w godzinach 9.00. - 14.00.
4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych .
5.      Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami : Bożena Lemańska tel. 091 44 26 163
6.      Oferty należy składać w terminie do dnia 21.05.2009r do godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 124 ( sekretariat )   
7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2009r o godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 321 III piętro
8.      Kryterium oceny : cena 100%
9.      Okres związania ofertą wynosi : 30 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 oferta.doc (DOC, 60KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-07 07:08:25 60KB 58 razy
2 oA_wiadczenie.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-07 07:08:34 25.KB 56 razy
3 Formularz_nr_4.doc (DOC, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-07 07:08:16 92.KB 102 razy
4 Umowa.doc (DOC, 71KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-07 07:08:57 71KB 61 razy
5 siwz_na_wywA_z_odpadA_w_komunlanych_2009.doc (DOC, 136KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-07 07:08:47 136KB 82 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjasnienie.doc (DOC, 27KB) 2009-05-12 08:25:15 27KB 405 razy
Wynik postępowania
1 Z.P._-_ogA_oszenie_do_internetu_________(_wyniki_z_postA_powania_).doc (DOC, 20KB) 2009-05-26 08:40:12 20KB 384 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 07-05-2009 07:08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 07-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-05-2009 08:42:28